Sammenhæng mellem smågrises død og hytteklima kortlægges

Forskerne bag projektet VIPiglets vil finde ud af, hvad temperatur og luftfugtighed i farehytten betyder for smågrisenes risiko for at dø

Hver tredje pattegris på friland dør – uanset om den er økologisk eller konventionel. Pattegrise-dødeligheden i danske økologiske og konventionelle frilandsbesætninger har været stigende i de senere år og ligger i dag på omtrent 33 pct. af de totalfødte grise. Ligesom i den indendørs produktion er dødeligheden på friland højest de første dage efter faring.

Dødsårsag

Tidligere i VIPiglets projektet er den hyppigste dødsårsag hos pattegrise fastlagt til at skyldes ihjel- lægning, men også temperaturen påvirker dødeligheden og kan i mange tilfælde være den primære årsag til, at grisene dør - også selv om grisene kategoriseres som lagt eller sultet ihjel. Eftersom søer og grise er mere udsatte for temperaturudsving, når de holdes udendørs, vil den omgivende temperatur have en mere udtalt effekt i dette miljø, end i indendørsproduktionen.

Regulering af nærklima

Mange landmænd gør allerede en indsats for at minimere temperaturudsvings negative effekt på søer og grise. For eksempel er det almindeligt at anvende isolerede farehytter og at variere mængden og typen af strøelse afhængigt af temperatur og nedbør. Etablering af sølebade er et krav, når temperaturen overstiger 15 grader. Men på trods af disse tiltag tyder flere videnskabelige undersøgelser på, at pattegrise oplever kuldestress om vinteren, og at søerne får varmestress om sommeren. Begge tilstande er kritiske og vil bevirke en øget pattegrisedødelighed.

Nærklimaet under varierende vejrlig

Der er således behov for at få klarlagt, hvad temperaturen og luftfugtigheden er i farehytter under danske forhold og for at identificere, ved hvilke temperaturer og temperaturudsving den øgede pattegrisedødelighed forekommer. Dette er et af målene i forskningsprojektet VIPiglets.

Fire økologiske svinebesætninger deltager i forsøget. Temperatur og luftfugtighed måles i traditionelle A-hytter og udenfor på marken. Foruden disse data noterer hver besætning informationer om hver enkelt sos produktionsresultater og om de grise, der dør før fravænning.

Formålet er at klarlægge, hvornår og hvorfor pattegrisene dør. Er det f.eks. på grund af kulde om vinteren? Eller er det af indirekte årsager, når soen får varmestress om sommeren? På baggrund af disse undersøgelser udarbejder forskerne bag VIPiglets forslag til forbedrede rutiner for driftsledelse, der kan forebygge et dårligt indeklima i farehytterne.

Læs mere på VIPiglets hjemmeside