SOBcows: Undersøgelse om fremtidens malkeko er afsluttet

600 kvægbrugere har besvaret et spørgeskema om, hvilke egenskaber de vægter hos fremtidens malkeko. Svarene vil indgå i udviklingen af et nyt avlsmål.

Michael Jørgensen fra Småkærgård ved Tjele, blev udtrukket som vinder af en IPad blandt dem, som havde besvaret spørgeundersøgelsen. Familien Jørgensen har succes med salg af tyre til Viking. Racens toptyr VH Benzema (Balisto x VH Grafit x Rakuuna) med NTM +41 er tillagt på Småkærgård.

For første gang nogensinde har alle danske kvægbrugere haft mulighed for at give deres bud på, hvordan egenskaberne i et fremtidigt avlsmål skal vægtes i forhold til hinanden.

Undersøgelsen er udviklet i det økologiske projekt SOBcows og er efterfølgende også sendt ud til konventionelle kvægbrugere i et samarbejde mellem AU Foulum, SEGES samt Avlsforeningerne for Dansk Holstein, RDM Danmark og Dansk Jersey. Omkring 600 kvægbrugere har besvaret spørgeskemaet, og blandt besvarelserne blev trukket vinderen af en Ipad, som blev Michael Jørgensen fra Småkærgård ved Tjele. 

I sit svar lagde Michael højest vægt på mælkeproduktion, kalvedødelighed samt lemme- og klovlidelser:  

”Det er mælken i tanken, vi skal leve af, så derfor vægter vi mælkeproduktion højest. På omkostningssiden er det vigtigt med levende, livskraftige kalve og køer, der ikke har problemer med klovene,” siger Michael. 

Resultaterne er lige om hjørnet
I øjeblikket behandles resultaterne af undersøgelsen, som vil indgå i det fremtidige arbejde med udviklingen af et avlsmål, der er i tråd med brugernes ønsker og samtidig sikrer maksimal økonomisk avlsfremgang.

Jørn Thomasen, VikingGenetics og Morten Kargo, AU-Foulum/SEGES kan endnu ikke løfte for meget på sløret, men de kan fortælle, at der på nuværende tidspunkt både er samlende og forskellige holdninger til avlsmålene blandt kvægbrugerne. Vi bliver alle sammen meget klogere til december, når resultaterne forventes offentliggjort.


Undersøgelsen er en del af Organic RDD-2 projekt SOBcows. Projektet er koordineret af ICROFS og finansieret gennem Grønt Udviklings- og DemonstrationsProgram (GUDP) under Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.

Læs også artiklen på Landbrugsinfo.dk