Temadag om næringsstoffer, miljø og dyrevelfærd i økologisk svineproduktion

Onsdag den 2. december inviterer forskningsprojektet pECOSYSTEMS til StoreRegneDag, hvor formålet er at vise, regne på og diskutere næringsstofhusholdning, miljø og dyrevelfærd i økologisk svineproduktion.

De store udfordringer for økologisk svineproduktion er på dagordenen, når forskningsprojektet pECOSYSTEMS onsdag den 2. december holder kursus for forskere, rådgivere, økologiske svineproducenter og andre, der interesserer sig for øko-svin. 

Arrangementet foregår dels på kursuscenteret Hovborg Kro, dels hos økologiske landmand Brian Holm i Brørup. Brian Holm har både økologisk svine- og ægproduktion, og dagen starter med rundvisning på hans ejendom og små foredrag udvalgte steder. Det er svineproduktionen, der er i centrum, men der bliver også lejlighed til at høre om den økologiske ægproduktion. 

Resten af programmet foregår på Hovborg Kro, hvor der bliver mulighed for at gå nærmere ind i diskussionen af en række centrale emner: 

  • Økologiske slagtesvin går på stald for at skåne miljøet. Bliver miljøet skånet? Og hvad betyder det for grisenes velfærd?

  • Diegivende søer går med deres pattegrise på marker med træer, der kan opsamle næringsstoffer, give skygge og læ til grisene og oven i købet et biprodukt i form af biobrændsel eller rodemateriale til grisene. Hvordan ser kvælstofbalancen ud på sådan en mark?

  • Planteproduktionen giver foder til svineproduktionen, som giver gødning til sædskiftet. Hvordan maksimeres kvælstofudnyttelsen?

  • Afregningsprisen på økologiske grise giver anledning til at udvide produktionen. Kan det lade sig gøre, og hvad skal der til?

Yderligere oplysninger

Tilmelding er nødvendig af hensyn til forplejning til: Jette Hallenberg: jxc@seges.dk, telf: 87406646
Oplys navn og om du deltager i både morgenkaffe og frokost. 
Der er tilmeldingsfrist 24. november kl. 12.

Projektet pECOSYSTEMS er finansieret gennem Organic RDD, som koordineres af ICROFS

Læs mere om projektet her

Læs artiklen: Økologiske slagtesvin skal have mere rod i tilværelsen

Læs artiklen: Træer i svinefolden kan være vejen til mindre kvælstoftab