Nyheder

Foto: Helene Uller-Kristensen

22.12.2018 | Jordbrug og fødevarer

Økologiske og konventionelle produkter har samme klimaaftryk – men økologien vinder på andre bæredygtighedsparametre

Drivhusgasemissionerne fra økologisk produktion er generelt lavere per hektar sammenlignet med tilsvarende konventionel produktion. I Schweiz, Sverige og Danmark har man samlet alle de studier, man har kunnet finde, der sammenligner klimaaftrykket af økologiske og konventionelle fødevarer pr. kg. produkt - og hvor der bruges de gældende…

20.12.2018 | Jordbrug og fødevarer

Videndelingsværktøjer for forbedring af økologisk planteavl

OK-Net Arable har lavet et overblik over den viden, projektet har opnået, i forhold til at skabe muligheder for læring mellem landmænd indbyrdes, rådgivere indbyrdes og mellem rådgivere, forskere og landmænd.

19.12.2018 | Jordbrug og fødevarer

BIORAFFINERET GRÆSPROTEIN TIL ØKOLOGISKE HUSDYR - Vurdering af foderprodukter fra bioraffinering til svin, fjerkræ og kvæg

Få overblik over de resultater om foderværdien af græsprotein til svin, fjerkræ og kvæg, der i 2018 er opnået i forskellige projekter til udvikling af grøn bioraffinering.

17.12.2018 | Jordbrug og fødevarer

Sammenhængen mellem økologi og klima

P1 Morgen har spurgt forsker Marie Trydeman Knudsen fra Aarhus Universitet, om økologi er godt eller skidt for klimaet. Marie Trydeman Knudsen pointerer, at der ikke er den store forskel pr. kg produkt mellem økologiske og konventionelle fødevarer - og at drivhusgasudledningen er lavere pr. hektar i det økologiske landbrug. Hør indslaget på P1

ICROFS' nye centerleder Jakob Sehested

17.12.2018 | Nyt fra ledelsen

ICROFS får ny centerleder

Fra årsskiftet overtager Jakob Sehested posten som centerleder i Internationalt Center for Forskning i Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer (ICROFS).

02.12.2018 | Jordbrug og fødevarer

Økonomien i produktion af økologisk svinekød fodret med græsprotein

I en ikke fjern fremtid står vi muligvis med adgang til et nyt vigtigt fodermiddel til økologiske grise - og til økologiske husdyr generelt: Økologisk protein udvundet af kløvergræs på et bioraffinaderi.

30.11.2018 | Jordbrug og fødevarer

Bæredygtigheden i at fodre med økologisk græsprotein

Den økologiske husdyrproduktion er stadig afhængig af importeret protein i form af soja, men fodring med dansk protein fra græsmarksblandinger kunne være et mere bæredygtigt alternativ.

Foto: Helene Uller-Kristensen

30.11.2018 | Jordbrug og fødevarer

Kløvergræs kan udskifte en del af det traditionelle foderprotein til slagtekyllinger

Mindst 13% af det traditionelle foderprotein til økologiske slagtekyllinger kan fint erstattes med protein udvundet fra kløvergræs, viser ny forskning fra Aarhus Universitet.

26.11.2018 | Jordbrug og fødevarer

Åbenlyse fordele, men også barrierer, når træer og grise gror side om side

Grise og træer er et godt match, og træer i svinefolden kan styrke dyrevelfærd og kvælstofbalance, men endnu er erfaringerne med træer og grise på samme område i den danske frilandssvineproduktion begrænsede.

06.11.2018 | Jordbrug og fødevarer

De gamle frø bliver livet op igen

I flere regioner er fødevareområdet et strategisk fokusområde, der er udpeget til at skabe vækst og arbejdspladser. Eksempelvis ønsker man at øge produktion og salg af lokale kvalitets- og nicheprodukter og at skabe nye muligheder for oplevelser med og omkring fødevarer.

Viser resultater 91 til 100 ud af 461

Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Næste