Nyheder

22.08.2019 | Jordbrug og fødevarer

Flerårige markforsøg skal kaste lys over afgrødesystemer og deres indflydelse på økosystemtjenester

En international workshop d. 11 okt. 2019 i Schweiz organiseret af FIBL og ETH ønsker at samle viden om potentiale og begrænsninger ved flerårige markforsøg for at besvare spørgsmål om landbrugssystemers bæredygtighed. Professor Jørgen E. Olesen, der siden 1996 har arbejdet med flerårige sædskifteforsøg ved AU, er en af talerne ved konferencen.

Foto: Coulorbox

22.08.2019 | Jordbrug og fødevarer

FN's klimapanel: Økologisk landbrug er en del af løsningen for klimaet

FN's klimapanel har udgivet en ny rapport, 'Climate Change and Land', med en analyse af, hvordan fødevareproduktionens klimabelastning kan reduceres. Økologisk landbrug nævnes som et af redskaberne. Se rapportens indhold her

15.08.2019 | Jordbrug og fødevarer

Økologikonference i Baltimore om klimaforandringer

Den årlige økologikonference, som organiseres af "The Organic Center" i samarbejde med "USDA", "FiBL", "ISOFAR" og "The Climate Collaborative" finder i år sted d. 11. september 2019 i Baltimore, Maryland. Konferencen fokuserer på, hvordan økologi både kan tilpasse sig vores skiftende klima og være en styrke til reducere klimaændringerne.

15.08.2019 | Jordbrug og fødevarer

EURAKNOS kommer tættere på at skabe bedre adgang til landbrugsfaglig viden

EURAKNOS har gennemført mere end 65% af de interviews, som skal bidrage til at udarbejde en vidensplatform for landbrugsinnovation. Læs mere om EURAKNOS' aktiviteter i netværkets 2. nyhedsbrev.

13.08.2019 | Jordbrug og fødevarer

Præ-annoncering: "Joint Call 2019" fra SUSFOOD2 og CORE Organic Cofund

Der er behov for at ændre på vores fødevaresystemer for at opnå en mere bæredygtig fremtid. For at støtte forskning og udvikling i denne henseende, vil de to ERA-Nets SUSFOOD2 og CORE Organic Cofund udbyde en pulje til transnational forskning.

12.08.2019 | Jordbrug og fødevarer

Dybe rødder hjælper afgrøder med at overleve – men ikke nødvendigvis med at trives

Når regnen udebliver, og en tørke sætter ind, er der ofte stadig vand i de dybere jordlag. Har en afgrøde dybe rødder, kan den udnytte dette vand. Cikorie er sådan en afgrøde, og den optager betydelige mængder vand fra de dybe jordlag. Det gør, at den kan overleve en længere tørkeperiode.

06.08.2019 | Jordbrug og fødevarer

"Organic Innovation Days 2019" i Bruxelles

3. og 4. december afholder TP Organics sin femte udgave af det årlige event “Organic Innovation Days". Eventen foregår i Bruxelles.

02.08.2019 | Jordbrug og fødevarer

Studentermedhjælper til ICROFS, Aarhus Universitet Foulum

Internationalt Center for Forskning i Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer (ICROFS) søger en studentermedhjælper ca. 8-10 timer per uge med opstart 15. september 2019. Stillingen er tidsbegrænset et år og arbejdstiderne er fleksible i forhold til dit studie.

27.06.2019 | Jordbrug og fødevarer

Højere udbytter ved rækkedyrkning og efterafgrøder

Der kan opnås højere og mere stabile udbytter i økologisk planteavl ved at dyrke efterafgrøder i rækkerne mellem landbrugsafgrøderne. Metoden kan reducere ukrudt og skaffe kvælstof til landbrugsafgrøderne samt reducere udvaskning af kvælstof og lagre kulstof i jorden.

12.06.2019 | Jordbrug og fødevarer

Kom til åbent hus i øko-grøntsager

D. 27. juni kan du komme på besøg på Forskningscenter Årslev og se 4 forsøg om væksthus- og frilandsdyrkning af øko-grøntsager.

Viser resultater 91 til 100 ud af 509

Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Næste