ICROFS og GUDP åbner snart op for nye ansøgninger til dansk økologiforskning

Organic RDD er et dansk forskningsprogram målrettet økologiske fødevaresystemer.
Organic RDD er et dansk forskningsprogram målrettet økologiske fødevaresystemer.

Folketinget besluttede i oktober at afsætte 50 mio. kr. fra forskningsreserven til ny økologiforskning. Midlerne uddeles til forskningsprojekter i 2022 som en del af det økologiske forsknings-, udviklings- og demonstrationsprogram Organic RDD 8.

Organic RDD 8-opslaget offentliggøres i januar 2022, og fristen for modtagelse af ansøgninger forventes at blive primo maj.

”Vi glæder os til at støtte nye forskningsprojekter, der udvikler økologien og udvider samarbejdet mellem landmænd, rådgivere, forbrugere, virksomheder, myndigheder og forskere, som alle er vigtige parter i økologiforskningen,” siger Jakob Sehested, som er centerleder hos ICROFS.

Store ambitioner for økologiens bidrag til klima, natur og dyrevelfærd

Forskning i økologi er en vigtig motor i den grønne omstilling, og økologien er en spydspids i processen hen imod et mere bæredygtigt landbrug.

De kommende Organic RDD 8-forskningsprojekter skal understøtte økologiens bidrag til klima, natur, dyrevelfærd og Danmarks ambitioner for fortsat udvikling og vækst af økologisektoren.

ICROFS (Internationalt Center for Forskning i Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer) uddeler Organic RDD-midlerne i samarbejde med GUDP (Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram).

Læs mere om dansk økologiforskning og Organic RDD her.