Online temamøde i ShelterFish tirsdag d. 16. november 2021

Nye metoder til håndtering af sygdomsproblemer, stress, dyrevelfærd og bedre vandmiljø i økologisk akvakultur

Tirsdag d. 16. november 2021 kl. 14.00 – 16.00

Link til online-mødet (Zoom): dtudk.zoom.us/j/68533547826

Program

  • 14.00 – 14.15 Velkomst og introduktion til projektet (Alfred Jokumsen, DTU Aqua)
  • 14.15 – 14.35 Betydning af skjulesteder for velfærd hos økologisk regnbueørred (Manuel Gesto, DTU Aqua)
  • 14.35 – 14.55 Alternative metoder til bekæmpelse af parasitter i økologisk ørred opdræt (Kurt Buchmann, Københavns Universitet)
  • 14.55 – 15.15 Naturlig immunitet til forebyggelse af rødpletsyge hos regnbueørreder (Jacob G. Schmidt, DTU Aqua)
  • 15.15 – 15.35 Forbedret opdrætsmiljø ved reduktion af den organiske belastning i økologiske dambrug (Lars-Flemming Pedersen, DTU Aqua)
  • 15.35 – 15.50 Spørgsmål og diskussion
  • 15.50 – 16.00 Afslutning (Alfred Jokumsen, DTU Aqua)

Temamødet er åben for ALLE interesserede, så del gerne denne invitation i dit netværk, men så vidt muligt vil jeg gerne have tilmeldinger for at have et overblik over deltagelsen (ajo@aqua.dtu.dk).

Deltag i Zoom-mødet ved at klikke på linket:
https://dtudk.zoom.us/j/68533547826?pwd=Rmw3cWN0VitheGtPNTU3UitPZWJ0dz09

Download program


Om ShelterFish
ShelterFish projektet handler om nye metoder til håndtering af sygdomsproblemer, stress og dyrevelfærd og bedre vandmiljø i økologisk akvakultur.
Ifølge EU-regelsættet for økologisk akvakultur skal økologisk fiskeproduktion udelukkende baseres på økologisk yngel. Opdræt af regnbueørred, særligt økologisk ørred, er udfordret på grund af gælle- og hudparasitinfektioner forårsaget af en række forskellige parasitter. Parasitten Costia kan være dødelig både for yngel og mindre fisk. Derudover forårsager en såkaldt ”Midichloria”-lignende bakterie rødpletsyge i store fisk og medfører at en stor del af fiskene bliver kasseret ved slagtning. Dertil kommer, at brug af hjælpestoffer og medicin i økologisk ørredproduktion kun er tilladt i begrænset omfang.
ShelterFish har fokuseret på løsninger i krydsfeltet fisk-patogener-opdræts-system/miljø og vandkvalitet, hvilket har omfattet:

1. Test af skjul/skygge med henblik på at skabe et bedre og mere robust opdrætsmiljø
2. Test af urteekstrakter og et nyt bakterielt overfladeaktivt stof til forebyggelse af gælle- og hudparasitinfektioner
3. Test af induceret immunitet mod rødpletsyge
4. Test af metoder til reduktion af belastning med organisk stof i økologiske dambrug - med henblik på forbedring af vandkvalitet og vandmiljø samt fiskenes sundhed og velfærd.

Shelterfish er en del af Organic RDD 4 programmet, som koordineres af ICROFS og har fået tilskud fra GUDP.