50. MIO. KRONER TIL ØKOLOGIFORSKNING

Folketinget har netop afsat 50 mio. kr. fra forskningsreserven i 2022 til økologiforskning i regi af ICROFS og forskningsprogrammet Organic RDD.

”Jeg er glad for, at der for andet år i træk er sikret en relativ høj bevilling til økologiforskningen. Det er nødvendigt, at prioritere forskning i økologi for at understøtte ambitionerne for vækst og udvikling i økologien og for økologiens bidrag til klima, natur og dyrevelfærd” , udtaler Jørn Jespersen, formand for ICROFS bestyrelse.

Forskning i økologi er en vigtig motor i den grønne omstilling, og økologien er en spydspids i processen hen imod et mere bæredygtigt landbrug. ICROFS glæder sig til at støtte mere forskning, innovation og udvikling af økologien, og til samarbejdet med landmænd, rådgivere, forbrugere, virksomheder, myndigheder og forskere, som alle er integrerede parter i forskningen. Det giver langtidsholdbare løsninger!