EU FarmBook Version 1.0: Innovative løsninger skal være lettilgængelige

Tiderne skifter. Landmænd står ansigt til ansigt med nye udfordringer - men også nye muligheder. Muligheder der indebærer en lettere adgang til ny viden om innovative metoder og bæredygtige løsninger på hverdagens praktiske problemer.

Foto: EU FarmBook

Med et øget pres på naturressourcer og en stigende klimapåvirkning er der et stort behov for at intensivere overgangen til et mere bæredygtigt og robust landbrug, som både er konkurrencedygtigt, miljø- og klimavenligt, og som kan modstå kriser. Men hvordan sikrer vi, at forskningsfaglig viden når hele vejen ud til landmændene og rådgiverne?

Nøglen til et bedre landbrug er forskning, innovation og videndeling

Landmænd og andre landbrugserhverv bliver bedt om at øge indsatsen ift. at opfylde de ambitiøse mål i den europæiske CAP (Common Agriculturel Policy) samt ambitionerne for ’EU’s Farm to Fork-strategi’ og ’European Green Deal’.

EU-Kommissionen har derfor også signifikant øget investeringerne i forskning og innovation i landbruget. Ca. 10 mia. Euro er afsat i det europæiske Horizon 2020-program til projekter med fokus på fødevarer, landbrug, landbrugsdistriktsudvikling og bioøkonomi. Projekter, hvor forskere, landmænd, rådgivere, virksomheder m.fl. skal finde på nye løsninger i fællesskab.

Kortere vej fra forskning til praksis via platform

Der er fortsat udfordringer i forhold til at anvende resultater, anbefalinger og konkrete værktøjer udarbejdet i EU-finansierede forsknings- og udviklingsprojekter i praksis. Megen viden når kun ud til et fåtal af de landmænd og rådgivere, som kunne få gavn af dem.

Det er en udfordring, som EUREKA-projektet har arbejdet på at løse gennem de sidste to år ved hjælp af platformen EU FarmBook, der er en videreudvikling af prototypen, som blev udviklet i det forgående projekt EURAKNOS.

EUREKA-projektet har 21 partnere fra 15 lande, som har samarbejdet på at udvikle og teste den online vidensplatform EU FarmBook, der henvender sig til landbruget. Platformen skal indeholde værktøjer og materiale fra EU-projekter, i første omgang fra EU-finansierede såkaldte ”multi-actor projects”. Eksempelvis skal det være muligt at finde 'practice abstracts', ’policy briefs’, tekniske rapporter, præsentationer, videoer, podcasts og infografik mm. med anbefalinger og konklusioner fra forskningen målrettet praktisk anvendelse i landbruget.

Mange materialer og værktøjer vil kunne bruges direkte af landmænd, hvor andet materiale kræver lidt oversættelse af rådgivere, undervisere m.fl., som arbejdet med vidensformidling til landbruget.

EU FarmBook er et ambitiøst koncept - og tiden er inde til at teste platformen!

EU FarmBook lanceres i januar 2022. Platformen er en version 1.0 – en første udgave af platformen – men den vil være funktionsdygtig og indeholde en lang række værktøjer fra multi-aktør projekter. I løbet af januar skal den endnu engang testes blandt en lang række potentielle brugere på tværs af EU.

Der er tre vigtige skridt i løbet af test-processen:

  • Først og fremmest at lave aftaler med repræsentanter fra både afsluttede og eksisterende Horizon 2020-projekter (specielt med fokus på multi-actor projects) for at samle relevante projektresultater, der kan uploades på EU FarmBook
  • For det andet at teste hele processen med at tilføje gode metadata til de uploadede materialer i platformen (materialer fra forskningsprojekterne kaldes ”Knowledge Objects” på platformen) for at sikre, at materialerne er lette at søge frem af brugerne.
    Hvis du vil læse mere om metadata og "knowledge objects" - læs artikel på EUREKA’s hjemmeside
  • For det tredje at invitere en respræsentativ gruppe af potentielle slutbrugere til at teste EU FarmBook, og evaluere hvor godt platformen fungerer, og hvad der bør ændres på sigt.
     

På nuværende tidspunkt eksisterer der nogle få lignende platforme på nationalt niveau – og det er tiltænkt, at FarmBook på længere sigt skal kobles op med disse samt øvrige databaser, der er under udvikling.

Pieter Spanoghe, med-koordinator, fra Ghent Universitet fortæller:

“Vi er nu på et kritisk stadium i EUREKA-projektet. I de kommende måneder vil vi både teste ’back-’ og ’front-end’ i EU FarmBook for at kunne færdigevaluere funktionaliteten og brugervenligheden. Vi tror på, at platformen vil fungere godt, men der kan være småfejl, der skal rettes op på – og det er vigtigt at optimere på funktionaliteten skridt for skridt, før projektet afsluttes, og platformen overrækkes til EU-Kommissionen”.

“Vi er meget begejstrede over langtidspotentialerne af EU-FarmBook, og vi er sikre på, at de indbyggede funktioner på platformen vil blive en stor succes. Ikke desto mindre er det vigtigt at understrege, at platformen kun er en første udgave af en færdig platform. Først og fremmest må vi sikre, at brugerne har realistiske forventninger til den – og allerede nu oplever den som en brugbar platform, de har lyst til at vende tilbage til og anvende, når den bliver udbygget hen ad vejen”.

Eftersom EURKEA-projektet afsluttes i marts 2022, er forberedelserne allerede i gang ift. at lave et opfølgende projekt.

I følge Inge Van Oost, DG Agri ved EU-Kommissionen ”har EURAKNOS og EUREKA bygget et solidt grundlag for EU’s fremtidige vidensreservoir, som vil kunne gøre en stor mængde af praksisorienteret viden lettilgængelig.
For eksempel ser vi et stort potentiale i, at EU Farmbook kan være en vigtig støtte hos landmænd og rådgivere i forhold til at nå innovative løsninger.”

Funktionerne, herunder søgefunktioner, i EU-FarmBook skal inden projektafslutning ligge klar på en lang række sprog, og Inge Van Oost ser oversættelserne som essentielle ift. at mange landmænd og rådgivere skal have lyst til at bruge platformen.

EU FarmBook forventes at vokse og blive ved med at øge mængden af brugerrettet materiale fra både offentlige og private partnere i forsknings- og udviklingsprojekter - lige fra store tværnationale EU multi-aktør projekter til de mere lokale EIP-AGRI Operational Groups.

Hvis du gerne vil involveres i arbejdet med at videreudvikle platformen fremadrettet, så kontakt EUREKA projektet og send en mail til:

Medkoordinator, Tyler Arbour: tyler.arbour@ugent.be
eller Maxime Marois: Maxime.Marois@idele.fr


ICROFS er projektpartner i EUREKA, som har modtaget finansiering fra EU Horizon2020 forsknings- og udviklingsprogram under grant agreement nummer 862790.