Ny guide giver bud på robuste løsninger til økologisk planteavl

"Faglig guide til Økologiske Planteavlere" giver inspiration til, hvordan du giver din økologiske bedrift et serviceeftersyn - hvad enten du er spritny økolog eller mere erfaren.

Fotograf: Margrethe Askegaard.

Årets tema på Økologi-Kongres 2021 var ”Den robuste løsning”, hvilket er i tråd med den nyligt lancerede ”Faglig Guide til Økologiske Planteavlere. Guiden giver et solidt udgangspunkt for samtalen mellem landmand og rådgiver, når der skal lægges markplaner og diskuteres forbedring af udbytter og bæredygtighed. Indholdet er skrevet af rådgiver Margrethe Askegaard, Ecoviden, med bistand fra Sven Hermansen, Innovationscenter for Økologisk Landbrug, og Claus Østergaard, ØkologiRådgivning Danmark. Alle tre var med til at lancere guiden på kongressen, hvor de kom omkring de faglige sammenhænge i marken, og hvordan det hele bør hænge sammen i en velfungerende og holdbar markplan.

Graver et dybt spadestik i  årtiers forskning og erfaringsbaseret viden

Sven Hermansen, ICOEL, pointerer, at der er skabt masser af værdifulde resultater fra forskning og forsøg, men at det ofte er vanskeligt at genfinde dem. Desuden leveres mange resultater isoleret og ikke som del af den helhed, som landmanden arbejder i. F.eks. kan et råd om at bekæmpe rodukrudt med gentagne harvninger føre til tab af næringsstoffer og til, at nyttedyr i marken bliver påvirket negativt.

Planteavler Anders Lund fra Astrupgård ved Brædstrup har tidligere hørt om arbejdet på bogen og været spændt på at se resultatet:

”Både bogen og hjemmesideversionen fungerer godt som opslagsværk, hvis man har noget bestemt, man vil blive klogere på. Ser jeg tilbage, kunne det bestemt have været rart, hvis jeg havde haft en bog, hvor der serveres løsningsmodeller på en overskuelig måde. Med andre ord, den nye guide er både et velegnet værktøj til studerende, nyomlæggere, og os der har været landmænd i mange år”.

Under 20 forskellige temaer kommer den faglige guide kommer omkring hele paletten ved hjælp af OBS-punkter, faktabokse, og resultater og konklusioner i stikordsform. Guiden har fokus sat på danske forhold og på langtidsholdbar viden. Margrethe Askegaard fortæller:

Omdrejningspunktet for guiden er jordfrugtbarhed og på management. Den udfordrer planteavleren til at inddrage de langsigtede konsekvenser af en handling i marken – og til at justere på de faste vaner. Jeg er overbevist om, at det er her, at den allerstørste gevinst skal hentes.

Styr på markplaner, gødningsplaner og management?

Inden kongressen besvarede 104 landmænd et spørgeskema vedrørende markplaner, gødningsplaner og management. De samme spørgsmål blev stillet til publikum igen på kongressen. Besvarelserne viste, at landmændene har efterafgrøder i mindst 75% af korn og bælgsædsmarker.

Ifølge Sven Hermansen er et af de mere pudsige udslag, at 75% har en plan for jordfrugtbarhed - men kun 25% har en mark-sædskifteplan, der rækker 5 år frem i tiden.

Sven Hermansen tilføjer, at en anden interessant observation er, at 70-85% synes, at de har den nødvendige maskinkapacitet. Samtidig er det kun 20-30% af landmændene, der kommer ned af traktoren for på forskellige måder at undersøge kvaliteten af det arbejde, der udføres i marken.

I begyndelsen af den faglige guide finder man en række ja/nej-spørgsmål om praksis. Landmandens besvarelse af disse spørgsmål er tænkt som et godt udgangspunkt for samarbejdet med planteavlsrådgiveren - eller som en måde at blive opmærksom på hvilke relevante temaer, man bør dykke ned i i håndbogen. Planteavler Anders Lund udtaler i den forbindelse:

”Guidens indhold og indledende spørgeskema er relevant i rådgivningssituationer og som en god tjekliste, hvor både rådgiver såvel som landmand ser på, hvilke aspekter der er styr på, og hvor der kan forbedres ting på bedriften.

Personligt blev jeg mindet om, at jeg bør tage jordprøver mindst hver 6. år. Omvendt blev jeg bekræftet i, at jeg er på rette spor ift. efterafgrøder, og den måde jeg lægger dem ud på.”


Arbejdet med guiden er finansieret af Fonden for Økologisk Landbrug, Holkegårdfonden og ICROFS. Den kan læses online eller bestilles i fysisk form på GuideØkoPlanteavl.dk


Artiklen er også bragt i Økologisk Landbrug, december 2021