Ny guide: Sådan gør vi økologisk planteavl robust

"Faglig guide til Økologiske Planteavlere" er et nyt værktøj til økologiske landmænd og rådgivere. Den giver et solidt udgangspunkt for samtalen, når der skal lægges markplaner og diskuteres hvordan, udbytter og bæredygtighed forbedres, som der står i håndbogens indledning.

Økologisk planteavl er det gode håndværk sat sammen med de økologiske metoder. Sædskifter skal tænkes sammen med næringsstofforsyning og ukrudtsstrategier i en helhed, der fungerer her og nu men også i langtidsholdbare systemer. Denne opgave kan Faglig guide til økologiske planteavlere give inspiration til.

Guiden er skrevet af Margrethe Askegaard, Ecoviden, med bistand fra Sven Hermansen, Innovationscenter for Økologisk Landbrug, og Claus Østergaard, ØkologiRådgivning Danmark.

På Økologikongressen i november, på session A1, præsenterer forfatterne guiden og introducerer til hvordan, den kan booste samarbejdet mellem landmand og rådgiver.

Koncentrat af mange års forskning

Guiden bygger på årtiers forskning og forsøg med økologisk planteavl, fortæller en af forfatterne, Sven Hermansen, fra Innovationscenter for Økologisk Landbrug.

”Der er skabt masser af værdifulde resultater fra forskning og forsøg, men det er ofte vanskeligt at genfinde dem. Desuden leveres mange resultater isoleret og ikke som del af den helhed, som landmanden arbejder i. For eksempel kan rådet om at bekæmpe rodukrudt med gentagne harvninger føre til tab af næringsstoffer og til, at nyttedyr i marken bliver påvirket negativt. Med denne guide forsøger vi at sætte de gode råd ind i en sammenhæng,” siger Sven Hermansen.

”Det handler grundlæggende om at forbedre jordfrugtbarheden og optimere udnyttelsen af de ressourcer, der er til rådighed på og omkring bedriften,” forklarer han.

20 temaer giver overblik

Guidens 20 temaer indeholder let overskuelige grafer, konklusioner i punktform, billeder, tips og info-bokse. Desuden indeholder flere temaer link til korte videoer med forskere og andre eksperter på området.

En række ja/nej-spørgsmål om praksis indleder håndbogen. Landmandens besvarelse af disse spørgsmål er et godt udgangspunkt for samarbejdet med planteavlsrådgiveren eller for at dykke videre ned i relevante temaer i håndbogen, hvor man hurtigt kan skaffe sig overblik over resultater og konklusioner fra forskning og forsøg.

Om Faglig guide til økologiske planteavlere

  • Guiden er skrevet af Margrethe Askegaard, Ecoviden. Medforfattere er Sven Hermansen, Innovationscenter for Økologisk Landbrug, og Claus Østergaard, ØkologiRådgivning Danmark.
  • Arbejdet er finansieret af Fonden for økologisk landbrug, Holkegårdfonden og ICROFS.
  • Guiden er på 110 sider og udgives i forbindelse med Økologikongressen som fysisk håndbog
  • Den kan læses digitalt og gratis på GuideØkoPlanteavl.dk, og du kan bestille en fysisk udgave på websitet fra d. 20. november.

Ovenstående nyhed er også bragt på icoel.dk