Nyheder

08.06.2021 | Jordbrug og fødevarer

Tænk hvis skovmyren kunne bekæmpe skadedyr, så vi slap for pesticider

Lene Heise Garvey gør en besynderlig opdagelse i sit sommerhus i Uldsholm. Hør historien i web-dokumentaren om myrernes særlige evner som potentielle nyttedyr inden for økologisk frugtavl

08.06.2021 | Arrangement

Klimaindsatser i planteavlen

Fælles markvandring for projekterne ClimOptic, CC-Rotate og GrainLegsGo 22. juni kl. 13.00-16.00 på Foulumgård, Hobro Landevej 17, 8830 Tjele

Foto: Forsøgsmarker Taastrup, KU

20.05.2021 | Jordbrug og fødevarer

Hør om effekter af 20-års forsøg med recirkulering

Danmark er foregangsland på miljømæssig forsvarlig recirkulering af samfundets organiske ressourcer. D. 10. juni kan du få syn for sagen og se effekterne af recirkuleringen af både biogødning (kommunalt spildevandsslam af god kvalitet) og andre biomasser holdt op mod en række andre gødningsprodukter

Coulorbox.dk

18.05.2021 | Jordbrug og fødevarer

Vejen frem med ko-kalv-samvær i økologiske malkekvægbesætninger

Menneskene skal lære rigtig meget nyt i overgangen fra adskilte systemer til systemer med ko-kalv samvær. Det kræver nye måder at betragte sine dyr på, og være i blandt dem på. Arbejdet med af opnå større viden herom beskriver Mette Vaarst (projektleder på GrazyDaiSy og KALVvedKO) i sin kronik på Økonu.dk

I Orpheus arbejder man på at reducere fosfor i foder til økologiske æglæggere - uden at gå på kompromis med ægkvalitet og dyrevelfærd.

17.05.2021 | Jordbrug og fødevarer

Kan fosforudskillelse fra økologiske æglæggere reduceres ved at skrue på foderet?

Fosforudskillelse via gødning er et miljøproblem i husdyrbrug, også ved økologiske ægproducenter. Ny lovgivning og de såkaldte fosforlofter gør, at producenterne nu er forpligtede til at nedbringe fosforindholdet i den gødning, der udbringes på markerne. En af vejene dertil kan være at nedsætte fosforindholdet i foderet. Men hvor langt kan man…

11.05.2021 | Jordbrug og fødevarer

Studentermedhjælper til ICROFS

Internationalt Center for Forskning i Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer (ICROFS) søger en eller evt. to studentermedhjælpere ca. 8-10 timer per uge med forventet opstart 1. august 2021 eller snarest derefter. Stillingen er tidsbegrænset til et år og arbejdstiderne er fleksible i forhold til dit studie.

10.05.2021 | Jordbrug og fødevarer

Stor og bred interesse for Organic RDD 7 programmet

21 projekter har til sammen søgt om 134 mio. kr. til økologisk forskning og udvikling gennem GUDP´s økologiprogram "Organic RDD", der koordineres af ICROFS. Der er 45 mio. kr. i puljen i 2021.

15.04.2021 | Jordbrug og fødevarer

Forbrugersegmenters syn på bæredygtige økologiske fødevaresystemer

For at positionere økologien som et centralt redskab i udviklingen af en bæredygtig fødevareproduktion er det nødvendigt at vide mere om forbrugernes syn på koblingen mellem økologi og bæredygtighed, og hvordan forbrugerne afvejer forskellige dimensioner af bæredygtighed.

15.04.2021 | Jordbrug og fødevarer

Recirkulering af restprodukter skal bidrage til opfyldelse af økologimål

Den markante forøgelse af det økologiske areal i Danmark og Europa udfordrer tilgængeligheden af næringsstoffer og fordrer øget recirkulering. Vi mangler dog fortsat et overblik over muligheder og løsninger i forhold til at opnå en bedre næringsstofforsynende evne af jorden via recirkulering.

12.04.2021 | Jordbrug og fødevarer

Hele værktøjskassen skal tages i brug for at få flere tilgængelige næringsstoffer

Nyligt afsluttet projekt har vist muligheder for optimering af næringsstofforsyningen på økologiske brug, men ser et stort behov for at bringe restprodukter i spil.

Viser resultater 1 til 10 ud af 521

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Næste