Stor succes for økologisporet på N Workshop-konferencen

Konferencen N Workshop, der samler nogle af verdens førende forskere på kvælstofområdet, blev afholdt på Aarhus Universitet fra den 17. til den 21. juni. For første gang i konferencens historie indeholdt programmet et økologispor.

Bedømt ud fra fremmødet, var økologisporet på N Workshop-konferencen et meget populært nyt tiltag. 

Et fyldt auditorium blev præsenteret for resultater og indsigter med afsæt i de overordnede spørgsmål: Hvordan tackler vi udfordringen med kvælstoftilførsel i økologisk landbrug? Hvad er mulighederne, og hvor er barriererne?

Christine Watson, professor i landbrugssystemer ved SRUC (Scotland’s Rural College), stod for key note-talen og understregede, at for at økologisk landbrug kan vokse og udvikle sig, er det helt afgørende, at problemerne med kvælstof-tilførslen løses. Kvælstof skal komme fra bæredygtige kilder, hvilket betyder, at vi skal overveje alternative kilder, som for eksempel kunne være byaffald.

Vi skal også videreudvikle sædskifteplaner, herunder f.eks. anvendelse af kløverplanter til kvælstoffiksering, og vi skal sikre, at kvælstof, som sælges som en del af afgrødeprodukter og husdyrprodukter, bliver erstattet på en måde, så man stadig kan opnå gode udbytter og levere produkter af høj kvalitet. Christine Watson understregede, at medmindre vi er i stand til at fastholde gode udbytter og høj kvalitet, vil økologisk landbrug simpelthen ikke være en økonomisk mulighed for landmanden.

Efter hovedtalen var der tre 10-minutters præsentationer:

Hanne Lakkenborg Kristensen, sektionsleder ved Institut for Fødevarer, AU FOOD, præsenterede resultaterne fra rapporten " Næringsstofforsyning og -recirkulering  i økologisk jordbrug – udviklingsmuligheder og barrierer for vækst". Rapportens forfattere var blevet bedt af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri om at svare på spørgsmålet "Er det muligt at skaffe tilstrækkeligt kvælstof til at fordoble det økologiske areal fra de nuværende 300.000 ha til 600.000 ha (fra 12 til 24 procent af Danmarks landbrugsareal)? Og svaret var: Ja, det er muligt!

Jochen Mayer, seniorforsker ved Agroscope, Schweiz, præsenterede resultaterne fra et forskningsprojekt, der over 35 år har sammenlignet effektiviteten af kvælstofudnyttelsen i henholdsvis økologisk og konventionelt jordbrug.

Mette Goul Thomsen, forsker ved NIBIO (Norsk Institut for Bioøkonomi), præsenterede forskningsresultater med afsæt i spørgsmålet "Kan dækafgrøder og jorddække øge næringsstoffer i grøntsager?" og konkluderede, at bunddække med grønt plantemateriale leverer en høj mængde kvælstof, men at der udestår yderligere arbejde for at øge kvælstofgenvindingen fra jorddække.

En livlig round table modereret af Jakob Sehested, centerleder, ICROFS, afsluttede dette første økologiske spor på N Workshop-konferencen, som blev ledet af Hanne Lakkenborg Kristensen sammen med Stefaan De Neve, professor ved Gent Universitet.