Nyheder

27.10.2017 | Jordbrug og fødevarer

Debatindlæg: Hvad er ansvarlig sygdomshåndtering? Måske kan økologerne inspirere

I forhold til ansvarlig sygdomshåndtering er det særligt relevant at hente inspiration hos økologerne, skriver debattøren i Altinget.dk. Samtidig er der behov for at anerkende, at sygdomshåndtering er andet end og mere end antibiotika.

27.10.2017 | Jordbrug og fødevarer

Ny ansøgningsrunde for Bekæmpelsesmiddelforskning

Nu kan forskere søge om penge til projekter, der minimerer risiko og belastning ved brug af pesticider og biocider. Ansøgningsfrist 1. december.

24.10.2017 | Jordbrug og fødevarer

Antibiotikafri økologisk produktion er inden for rækkevidde

Mange økologiske besætninger kan komme tæt på en antibiotikafri produktion med en fokuseret sundhedsfremmende indsats påpeger forskere i en ny rapport fra Aarhus Universitet.

23.10.2017 | Åbent hus

Åbent hus: DoubleCrop og SoilVeg

Øko-dyrkning af højværdi-rækkeafgrøder: Dobbeltdyrkning, plantebaserede gødninger, reduceret jordbearbejdning og vinterplantedække.

13.10.2017 | Jordbrug og fødevarer

Rækkedyrkning giver nye muligheder i planteavlen

Med stor rækkeafstand i økologisk planteavl går udbyttet ikke ned, og ukrudt kan bedre bekæmpes. Samtidig etableres efterafgrøder mere sikkert, hvilket øger afgrødernes kvælstofforsyning og jordens frugtbarhed.

04.10.2017 | Jordbrug og fødevarer

Græsprotein er godt protein

Positive resultater med at raffinere kløvergræs til proteinkoncentrat til fjerkræ og svin, presserest til køer og restvæske til biogas ser ud til at kunne give et vigtigt løft til økologisk produktion.

03.10.2017 | Konference

Åbent for tilmelding til ØkologiKongres 2017

Tilmelding til ØkologiKongres 2017 er netop åbnet. Kongressen er en enestående mulighed for at møde folk fra den økologiske sektor på tværs af faggrænser og for at blive udfordret og inspireret. Oplægsholdere fra en lang række ICROFS-koordinerede projekter bidrager med viden på kongressen.

02.10.2017 | Jordbrug og fødevarer

ProGrOV-studerende gør brug af viden i dansk case competition

Tanzaniansk studerende Adolf Saria fra ICROFS-projektet ProGrOV tog sammen med tre andre studerende fra USA, Belgien og Danmark udfordringen fra Miljø- og Fødevareministeren op i forbindelse med den såkaldte Case Competition, der blev afholdt under 'World Food Summit' i København i August.