ProGrOV-studerende gør brug af viden i dansk case competition

Tanzaniansk studerende Adolf Saria fra ICROFS-projektet ProGrOV tog sammen med tre andre studerende fra USA, Belgien og Danmark udfordringen fra Miljø- og Fødevareministeren op i forbindelse med den såkaldte Case Competition, der blev afholdt under 'World Food Summit' i København i August.

PhD-studerende Adolf Saria fra det Danida-finansierede projekt ‘Productivity and Growth in Organic Value Chains (ProGrOV)’ var blandt 29 studerende fra 15 lande, der diskuterede og udviklede ideer som svar på udfordringen givet af Miljø- og Fødevareministeren under World Food Summit 2017:

'How can gastronomy reconnect consumers with the complex systems producing their food acting as a tool for building a more sustainable and just world’.

I Adolfs gruppe udviklede de et koncept for et lokalt ’folke-køkken’ baseret på kasserede varer fra supermarkeder, og som også fokuserede på dels at lære unge om, hvordan man laver bedre mad og at give flere og også mindre bemidlede personer i lokalsamfundet adgang til bedre mad.

Adolf arbejder på en PhD om brugen af grøngødning til håndtering af ukrudt og jordens frugtbarhed i økologiske dyrkningssystemer. Studiet indgår i projektet ’ProGrOV’, der er et samarbejde mellem Danske og Østafrikanske universiteter, som ICROFS koordinerer. Adolf fik mulighed for at deltage i Case Competition, da han var på studietur i Danmark for a arbejde på sin PhD med sin eksterne vejleder fra DTU.

Interview med Adolf Saria

I denne video kan du se et interview med Adolf Saria, hvor han beskriver sin oplevelse med den danske case competition - hvordan hans gruppe greb spørgsmålene an, og hvordan han kunne udnytte sin viden og erfaring opnået gennem hans studier.


Om ProGrOV

Forskningsprojektet ProGrOV -  Produktivitet og Vækst i Økologiske Værdikæder - har til formål at forbedre produktiviteten og væksten i eksisterende økologiske værdikæder i Uganda, Kenya og Tanzania. Det sker ved at udvikle agro-økologiske metoder, ledelse af værdikæder og ved kapacitets-opbygning inden for forskning med en involverende og tværfaglig tilgang.   

Besøg den netop offentliggjorte hjemmeside med resultater fra ProGrOV