Nyheder

19.07.2015 | Forskning

Cikorie i foderet er godt for grisen

Forskningsprojektet NOCAST har vist, at man kan mindske nogle infektioner forårsaget af indvoldsorm ved at fodre grise med tørrede cikorierødder. Derved belastes de mindre, og der kommer meget mindre smitte ud i omgivelserne. Cikorien stimulerede grisenes immunsystem, så det reagerede kraftigere på ormene.

09.07.2015 | Nyhedstype

Nyt notat om behovet for økologisk forskning og innovation

ICROFS har udsendt et nyt notat, som forklarer, hvorfor der fortsat er brug for at afsætte penge til forskning og innovation inden for den økologiske sektor.

08.07.2015 | Forskning

Økologer lægger vægt på høj mælkeydelse som avlsmål

En spørgeskemaundersøgelse foretaget i forskningsprojektet SOBcows viser, økologiske mælkeproducenter lægger større vægt på at opnå højere mælkeydelse gennem avlsarbejdet, end forskerne havde forventet.

02.07.2015 | Forskning

Flere bælgplanter i sædskiftet betyder ikke mere lattergas til atmosfæren

Efter- og mellemafgrøder med bælgplanter kan erstatte en del af husdyrgødningen, som anvendes i økologiske sædskifter, uden at udledningen af lattergas øges væsentligt. Det viser resultater fra forskningsprojekterne HighCrop og Legume Futures.

02.07.2015 | Nyhedstype

Dansk øko-forskning har meget at lære i Tyskland

Tyskland afsætter årligt millioner af euro til økologisk forskning og udvikling på 14 forskningscentre rundt om i delstaterne. Et af dem arbejder udelukkende med økologisk forskning. ICROFS´ Ilse A. Rasmussen har besøgt instituttet i Trenthorst tæt på den danske grænse.

02.07.2015 | Forskning

Sorten afgørende for planters rodvækst

Ny forskning viser, at evnen til at etablere et godt rodnet og optage næringsstoffer varierer meget fra sort til sort i vårhvede, salat og løg. Den viden kan økologiske planteavlere med fordel udnytte.

01.07.2015 | Calls

GUDPs grønne pengetank indkalder ambitiøse og bæredygtige projektidéer

Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) har åbent for nye ansøgninger til Erhvervsstøtteordningen. Der er tilskud til nytænkende og bæredygtige projekter, som kan styrke bundlinjen i det danske fødevareerhverv.