ProLocAL

Protein fra lokalt dyrkede bælgfrugter og mikroalger til økologiske kyllinger

Baggrund

Der er et ønske om at udfase soja som proteinkilde i den animalske produktion, da sojaproduktion er forbundet med skovrydning, som fremskynder den globale opvarmning og mindsker biodiversiteten. Derfor er der behov for nye stabile proteinkilder af høj kvalitet til foder og fødevarer.

Mikroalger fremstår som en lovende alternativ proteinkilde med en høj produktivitet og en god aminosyreprofil til fjerkræ.

I Økologisk slagtekyllingeproduktion er det vigtigt at opfylde kyllingernes behov for methionin, hvilket resulterer i en overforsyning med protein, da mange vegetabilske proteinkilder er relativt lave i methionin. Konsekvenserne heraf er dyrt foder og en øget vand- og kvælstodudskillelse hos kyllingerne, hvilket har en negativ effekt på velfærd og klimaaftryk.

Formål

Forskningsprojektet ProLocAL sætter fokus på at erstatte importeret soja med protein fra lokalt producerede mikroalger til økologisk slagtefjerkræ og forbedre foderets samlede næringsværdi ved at supplere med protein fra bælgplanter, der kan dyrkes lokalt af økologiske fjerkræproducenter.

Projektets overordnede formål er at forbedre økologisk kyllingekøds klimaaftryk ved at fodre kyllingerne med lokalt producerede afgrøder og mikroalger i stedet for importerede proteinkilder – uden at det går ud over smag, tekstur eller kødets kvalitet.

Økologisk foder, som er baseret på råvarer, der kan dække økologiske kyllingernes behov for essentielle aminosyrer uden at overforsyne med protein, vil reducere kvælstofudskillesen til det omgivende miljø, reducere NH3-fordampningen (ammoniak) og øge velfærden, da risikoen for trædepudesvidninger mindskes betragteligt.

Introduktion af nye proteinkilder som mikroalger, kan danne grundlag for et mere optimalt foder til økologiske slagtekyllinger, hvor dyrkningen af lokale afgrøder som mikroalger og bælgplanter øges. Ved at øge mængden af hjemmedyrkede proteinkilder reduceres importen af sojaprotein, og selvforsyningen forbedres.

Dyrkning af mikroalger vil hovedsageligt udnytte industrielle sidestrømme, som brunsaft fra økologisk græsprotein-produktion og afgasset gylle fra økologisk biogasproduktion, hvilket er positivt for bæredygtigheden og den cirkulære bioøkonomi.

Projektet trin for trin

 • Dyrkning af proteinrige mikroalger med efterfølgende ekstrudering, hvor målet er at integrere brunsaft - en sidestrøm fra græsproteinproduktion, i kombination med afgasset gylle fra økologisk biogasproduktion som næringskilde til bioøkonomisk mikroalgedyrkning og at anvende ekstruderingsbehandling til ikke-kemisk eller enzymatisk forbehandling af methioninrigt foder, velegnet til økologisk fjerkræfoder.
 • Undersøge fordøjelighed og anvendelighed af mikroalger i økologiske slagtekyllinger og identificere det optimale inklusionsniveau af methioninrige mikroalger/bælgplanter i foder til økologiske kyllinger. Den ernæringsmæssige sammensætning af mikroalger og bælgplanter analyseres og bruges som baggrund til at formulere foder til fodrings- og fordøjelighedsforsøg.
 • Kødkvalitetsvurdering ved sensorisk og instrumentel analyse for at evaluere de sensoriske ændringer af slagtekyllingekødet, der kan opstå i forhold til inklusion af mikroalger og bælgplanter i kosten. Med udgangspunkt i kød fra slagtekyllinger fra foderforsøgene udføres en smags- og tekstur vurdering af kyllingekød af et trænet sensorisk panel.
 • Definere de bedst egnede lokalt producerede bælgplanter til foder til økologiske slagtekyllinger sammen med proteinrige mikroalger, der kan dyrkes lokalt af økologiske landmænd. Foder uden soja og med forskellige kombinationer af mikroalger og lokalt dyrkede bælgfrugter vil blive udviklet.
 • Helhedsvurdering og demonstration af klimaaftryk, dyrevelfærd, kødkvalitet og produktionsøkonomi hos økologisk slagtekyllingeproducent, hvor kyllinger fodres med en ny sojafri ProLocAL-diæt, udviklet i projektet.

Projektkoordinator

Sanna Steenfeldt

Institut for Husdyr- og Veterinærvidenskab (ANIVET), Aarhus Universitet

E-mail: sanna.steenfeldt@anivet.au.dk
Tlf.: +45 4123 4843Nyt fra projektet


Projektpartnere

Teknologisk Institut

 • Jakob Skov Pedersen

Københavns Universitet

 • Wender Bredie
 • Johannes Gulmann Madsen

SEGES Innovation P/S

 • Jette Søholm Petersen

Rokkedahl Landbrug

 • Mark Rokkedahl
 • Susanne Rokkedahl

Vestjyllands Andel

 • Kristian Knage-Drangsfeldt

Innovationscenter for Økologisk Landbrug

 • Niels Finn Johansen
 • Sofie Knorr Jensen