OatGanic

Havresorter med nematoderesistens, god sygdomsresistens og højt udbytte

Havre er fordelagtig for økologisk dyrkning, da havre konkurrerer godt mod ukrudt og er en god forfrugt. Havre er desuden glutenfri, og der er stor efterspørgsel efter økologisk havre til havredrik, havregryn og fremover til plantebasseret mad.

Et problematisk aspekt, ved at økologisk havre bliver dyrket oftere i sædskiftet, er, at det kan give problemer med angreb fra havrenematoder (Heterodera avenae). Sædskifte og dyrkning af resistente sorter er det eneste kendte værn mod denne skadegører. De nuværende resistente sorter på markedet giver dog cirka 10 % mindre udbytte end de bedste ikke-resistente sorter, hvilket nedsætter potentialet for økologisk dyrket havre i Danmark.

I Danmark dyrkes der økologisk havre på omkring 25.000 ha., som er 32 % af det samlede havreareal på 77.500 ha. Konventionel havre er dyrket på 4 % af kornarealet, mens økologisk havre dyrkes på 25 % af det økologiske kornareal.

Formålet med OatGanic

Projektets resultater forventes at gøre havreforædlingen mere effektiv og dermed sikre en hurtigere fremgang af egenskaber, der er vigtige for økologisk dyrkning i nye havresorter.

OatGanic projektet etablerer et forædlingsprogram for økologisk havre i Danmark for at øge bæredygtigheden og rentabiliteten af økologisk dyrkning af havre. Det vil projektet gøre ved at forædle nye havre-sorter, der er højtydende, nematoderesistentesamt resistente mod andre bladsygdomme, har en bedre konkurrenceevne mod ukrudt, et højere protein indhold og en effektiv nærringsstofoptagelse.

Ved at analysere sammenhængen mellem genotypedata og fænotype data, vil OatGanic udvikle modeller, der kan forudsige fænotyper ud fra genotypen. Metoden bruger projektet til at forudsige ydeevnen af forskellige egenskaber i konkrete sorter, inden omkostningstunge markforsøg gennemføres.

Projektet vil udvikle en genetisk markør for nematoderesistens, så de nuværende metoder, som er langsommelig, har lille kapacitet og dyre, kan erstattes.


Projektet trin-for-trin

  • I år 2022, 2023 og 2024 afprøver OatGanic cirka 100 nye F6 linjer/år  i økologiske forsøg. De bedste linjer udvælges hvert år til forsøg det efterfølgende år. Forsøgene overflyves med drone for at bestemme plantebestand, RDVI og RDVE
  • De samme 100 F6 linjer genotypes  hvert år
  • Der gennemføres hvert år analyser af fænotype  og genotype data.
  • Der udvikles en markør for nematoderesistens
  • Der anmeldes sorter til officiel sortsafprøvning i Danmark
  • Der udvikles genomiske selektionsværktøjer for kvantitative egenskaber

Projektleder

Ahmed Jahoor
Nordic Seed
Mail: ahja@nordicseed.com
Tlf: 29134757


Nyt fra projektet


Temadag: Forædling af økologisk havre