BOOST

Kvaliteten og diversiteten i dansk økologisk produceret korn skal boostes

Forbrugernes efterspørgsel efter lokalt økologisk produceret brød og mel af høj kvalitet er stigende, men dansk korn - og især økologisk hvede - har ofte et for lavt proteinindhold. Samtidig er sygdommen stinkbrand en stor udfordring, fordi den ikke kan kontrolleres uden brug af pesticider i produktionen af hvedesåsæd. Det er vanskeligt at imødekomme forbrugernes ønsker, fordi de økologiske kornproducenter kan være nødsaget til at importere specialkorn fra udlandet og/eller anvende konventionelt produceret såsæd.

Der har derfor inden for den økologiske kornbranche i mange år været behov for mere robuste korntyper med et højere proteinindhold.

Hidtil har det været meget dyrt og vanskeligt at få godkendt sorter og heterogent materiale med egenskaber, som passer til økologisk landbrug, men den nye EU-forordning for økologisk landbrug giver helt nye og favorable muligheder for økologisk planteforædling.

Ny EU-forordning kan booste økologisk kornkvalitet og diversitet

For at imødekomme ovenstående problemstilling har den nye EU-forordning (anno 2022) for økologisk landbrug åbnet op for brugen af:  

  • økologisk forædlede sorter samt
  • økologisk heterogent planteformeringsmateriale.

Med den nye forordning kan nye korntyper udvikles - og dette giver mulighed for at skabe en større korndiversitet og højere kornkvalitet. BOOST projektet har til formål at udnytte dette potentiale.

Formålet med BOOST

BOOST vil investere i ny teknologi, der kan øge protein-indholdet i dansk økologisk korn og støtte udviklingen af nye innovative fødevareprodukter, der imødekommer danskernes behov. Projektet vil udvikle nye forædlingsstrategier, der tager højde for kornsorternes resistens over for sygdommen stinkbrand samt for stinkbrands smitteevne, der uvilkårligt vil udvikle sig, når såsæden dyrkes økologisk – dvs. uden brug af pesticider.

Projektet vil involvere interessenter fra hele værdikæden som i en fælles indsats skal øge robustheden, kvaliteten og diversiteten i økologisk kornproduktion i både marken og i fødevarer.

Lykkes dette kan den økologiske kornproduktion gøre sig uafhængig af ​​den konventionelle forædlingsproduktion og således undgå brugen af pesticider.

BOOST STEP BY STEP - projektet vil:

  • udvikle organisationen LANDSORTEN, der skal øge anvendelsen af økologisk såsæd. Såsæden udvikles på baggrund af AGROLOGICAS økologiske såsædsmateriale.
  • implementere en ny mobil sorteringsteknologi, der tilfører kornet nye egenskaber (Gammel Buurholt Hovedgård) 
  • analysere forædlet og håndteret kornmateriale for dets egenskaber og på denne baggrund udvikle nye kornprodukter (UCPH-FOOD / KOST)
  • udvikle en ny robust økologisk lokal såsæd (AGROLOGICA)

 Projektperiode: 2022-2026

Projektleder

Lone Andreasen
lone@landsorten.dk 


Projektpartnere