Open Field Biocontrol

Open Field Biocontrol

  • Myrer skal sikre bæredygtig økologisk frugtproduktion    

Den danske produktion af økologiske bær og frugter må ikke bruge kemiske sprøjtemidler. Derfor mangler sektoren effektive midler til at bekæmpe skadedyr og plantesygdomme. Hvis der kan findes et biologisk alternativ til de kemiske stoffer, kan økologerne stabilisere og øge deres udbytter. Dermed kan de forbedre deres økonomiske forudsætninger. Resultatet kan blive en højere produktion af økologiske frugter og bær uden sprøjtemiddelrester, hvilket er en mangelvare hos forbrugerne. Samtidig kan det gøre den økologiske sektor mere attraktiv, så avlere omlægger fra konventionel til økologisk produktion. Det vil betyde færre sprøjtemidler i den danske natur, højere biodiversitet og et mindre klimaaftryk. 

Formålet med projektet

Skovmyrer kan fungere som et biologisk alternativ til sprøjtemidler, fordi de kan beskytte frugter og bær imod skadedyr og plantesygdomme. Dette skyldes, at myrerne æder andre insekter og sygdomsvæv, samt at de udskiller antibiotiske stoffer, der hæmmer plantesygdomme.

Dog har myrerne også en negativ effekt, fordi de passer bladlus, som kan være skadelige for produktionen. Myrerne passer lus for at høste og æde den sukkerholdige honningdug lusene udskiller. Man kan imidlertid standse lusepasningen ved at udvikle og tilbyde sukkerblandinger, der er mere attraktive end lusenes honningdug. Således vil myrerne stoppe bladlusepasningen, fordi de ikke længere har brug for honningdug. Lykkes dette kan plantageavlere nøjes med myrernes positive effekter og dermed få adgang til et biologisk bekæmpelsesmiddel, som kan gøre sektoren økonomisk attraktiv. I dette projekt arbejdes der med æbletræer, men metoden forventes at kunne fungere i de fleste typer flerårige plantesystemer. 

Projektet trin for trin
Etablering af en eksperimentel plantage med æbletræer, skovmyrer og bladlus
Udvikling af sukkeropløsningsblandinger, der er attraktive for skovmyrer   
Tests, der skal belyse, om fodring med de kunstige sukkerblandinger kan stoppe pasningen af lus   
Tests, der skal belyse, om myrerne beskytter æblerne imod skadedyr og sygdomme       

Projektperiode: 2020-2022


Projektleder

Joachim Offenberg, Institut for Bioscience,
Aarhus Universitet.
joaf@bios.au.dk
Tlf.: 25 58 06 80


Projektdeltagere

  • Christian Frølund Damgaard, Institut for Bioscience, Aarhus Universitet
  • Rikke Reisner Hansen, Institut for Bioscience, Aarhus Universitet
  • Ingelise Lauridsen, Institut for Bioscience, Aarhus Universitet

Artikler

Myrers kemiske fabrikker kan erstatte plantegift: https://bios.au.dk/aktuelt/nyheder/nyhed/artikel/myrers-kemiske-fabrikker-kan-erstatte-plantegift/


Nyt studie (Combatting plant diseases with ant chemicals) in Journal of Applied Ecology: https://doi.org/10.1111/1365-2664.14017


Stort problem - lille løsning (artikel i Gartnertidende, marts 2022)