CCRotate

CCRotate

  • Rotation af efterafgrøder for at øge produktions- og klimaeffekter

Baggrund

Langvarige økologiske forsøg med efterafgrøder viser, at der kan opstå sygdomsproblemer ved gentagen brug af de samme efterafgrødearter. Derfor er der et behov for at undersøge muligheden for at designe nye efterafgrøde-sædskifter, som sikre efterafgrøde væksten og ikke påvirker hovedafgrødernes sundhed. Der er også et behov for at undersøge om veldesignede efterafgrøder kan hæmme ukrudtet, sådan at jordbearbejdning om efteråret kan reduceres. Desuden er gødningseffekten af efterafgrøder dårligt bestemt, hvilket betyder at fx kvælstof i efterafgrøderne ikke udnyttes optimalt.

Formål

CCRotate projektet undersøger i langvarige og nye markforsøg effekten af efterafgrødeblandinger på produktiviteten, ukrudtstrykket og klimaaftrykket. CCRotate udvikler et kamera-kunstig intelligens baseret system til bestemmelse af efterafgrøde biomassen, sådan at gødningseffekten af efterafgrøderne kan bestemmes og indgå i gødningsplanlægningen for den efterfølgende hovedafgrøde. Projektets resultater indarbejdes i rådgivningsværktøjerne for økologiske landmænd, sådan at både optimering af efterafgrøde blandinger, effekter på ukrudt og jordfrugtbarhed bliver tilgængeligt for landmanden. Sammen med det nye kamera-værktøj til bestemmelse af gødningseffekten forventes det at CCRotate vil optimere brugen af efterafgrøder hos økologiske landmænd.

              

Projektet trin for trin:

  • Undersøgelse af aktuelt brug af efterafgrøder hos landmænd
  • Forsøg med efterafgrødeblandinger
  • Estimering af efterafgrøde biomasse og artssammensætning med kunstig intelligens billedegenkendelse
  • Optimering af efterafgrøde udnyttelse ift. klimaeffekter og hovedafgrøde produktivitet
  • Implementering af resultater i rådgivningen af landmænd

 

CCRotate i pressen:Projektleder

Jim Rasmussen
Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi
Tlf.: 87157418     
Mail: jim.rasmussen@agro.au.dkKlimaindsatser i planteavlen Fælles markvandring CCRotate, GrainLegsGo, ClimOptic: Klimaindsatser i planteavlen, Foulumgaard sommer, 2021
Mediet <strong></strong> understøttes ikke. indsæt en korrekt URL til video fra YouTube.


Isotop mærkning af efterafgrøder