Nyheder

Foto: Helene Uller-Kristensen

22.12.2018 | Jordbrug og fødevarer

Økologiske og konventionelle produkter har samme klimaaftryk – men økologien vinder på andre bæredygtighedsparametre

Drivhusgasemissionerne fra økologisk produktion er generelt lavere per hektar sammenlignet med tilsvarende konventionel produktion. I Schweiz, Sverige og Danmark har man samlet alle de studier, man har kunnet finde, der sammenligner klimaaftrykket af økologiske og konventionelle fødevarer pr. kg. produkt - og hvor der bruges de gældende…

20.12.2018 | Jordbrug og fødevarer

Videndelingsværktøjer for forbedring af økologisk planteavl

OK-Net Arable har lavet et overblik over den viden, projektet har opnået, i forhold til at skabe muligheder for læring mellem landmænd indbyrdes, rådgivere indbyrdes og mellem rådgivere, forskere og landmænd.

19.12.2018 | Jordbrug og fødevarer

BIORAFFINERET GRÆSPROTEIN TIL ØKOLOGISKE HUSDYR - Vurdering af foderprodukter fra bioraffinering til svin, fjerkræ og kvæg

Få overblik over de resultater om foderværdien af græsprotein til svin, fjerkræ og kvæg, der i 2018 er opnået i forskellige projekter til udvikling af grøn bioraffinering.

17.12.2018 | Jordbrug og fødevarer

Sammenhængen mellem økologi og klima

P1 Morgen har spurgt forsker Marie Trydeman Knudsen fra Aarhus Universitet, om økologi er godt eller skidt for klimaet. Marie Trydeman Knudsen pointerer, at der ikke er den store forskel pr. kg produkt mellem økologiske og konventionelle fødevarer - og at drivhusgasudledningen er lavere pr. hektar i det økologiske landbrug. Hør indslaget på P1

ICROFS' nye centerleder Jakob Sehested

17.12.2018 | Nyt fra ledelsen

ICROFS får ny centerleder

Fra årsskiftet overtager Jakob Sehested posten som centerleder i Internationalt Center for Forskning i Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer (ICROFS).

02.12.2018 | Jordbrug og fødevarer

Økonomien i produktion af økologisk svinekød fodret med græsprotein

I en ikke fjern fremtid står vi muligvis med adgang til et nyt vigtigt fodermiddel til økologiske grise - og til økologiske husdyr generelt: Økologisk protein udvundet af kløvergræs på et bioraffinaderi.