Nyheder

31.01.2017 | Konference

NJF-konference: 'Organics for tomorrow's food systems'

Formålet med konferencen er skabe en platform for videndeling og diskussion af forskningsresultater inden for økologiske fødevaresystemer og landbrug. Indsend "abstracts" mellem 15.december 2016 og 31. marts 2017.

Foto: Helene Kristensen

25.01.2017 | Jordbrug og fødevarer

Milde vintre giver pletfrie æbler

De seneste to år har niveauet af æbleskurv ligget lavt. Som frugtavler er det guld værd, når skurven udebliver, men som forsker i æbleskurv må man søge efter årsagen.

23.01.2017 | Jordbrug og fødevarer

GUDP: Informationsmøder ansøgningrunde 2017

Forud for ansøgningsrunderne i 2017 afholder GUDP-sekretariatet informationsmøder. På informationsmøderne har du mulighed for at få en nærmere introduktion til GUDP's ansøgningsmateriale, samt få vejledning fra sekretariatet.

13.01.2017 | Jordbrug og fødevarer

Frugtavlere kan målrette tiltrækningen af vilde bier

I 2016 gik langt flere enlige bier end sociale humlebier og honningbier i fælder opsat i æbletræer. Stort set alle de enlige bier var jordboende. Det stiller krav til redepladser, og her kan frugtavleren gøre noget for at forbedre forholdene.

13.01.2017 | Jordbrug og fødevarer

Koens gener bestemmer fedttyper - kan forbedre smag

Stamtræet har i høj grad betydning for, hvilke egenskaber koens mælk har, viser netop offentliggjort rapport fra det ICROFS-koordinerede projekt SOBcows. Det giver muligheder for at producere nye typer af mejeriprodukter.

12.01.2017 | Konference

OrgaTrop: Økologi i troperne

Konferencen OrgaTrop afholdes i Indonesien, 20-24 august, 2017. Indsend 'paper abstract' senest 15. marts.

06.01.2017 | Jordbrug og fødevarer

Zoneopdeling giver merværdi i slagtesvinestien

Økologiske slagtesvineflokke bliver større ud fra ønsket om automatisk vægtsortering i stien. Større stier åbner mulighed for nytænkning, men der er behov for at udnytte arealet på nye måder.

03.01.2017 | Jordbrug og fødevarer

Offentliggørelse af Organic RDD 3-projekter

I ansøgningsrunden for Organic RDD 3 modtog GUDP i alt 10 ansøgninger. Heraf får 4 projekter tilsagn for i alt cirka 20 mio. kroner.

03.01.2017 | Calls

Ny ansøgningsrunde ved GUDP

Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) har åbnet for den næste ansøgningsrunde, og du kan søge om tilskud til nytænkende og bæredygtige projekter, som styrker fødevaresektorens bundlinje.