Nyheder

27.09.2016 | Åbent hus

Åbent Hus: Forbedret udnyttelse af jord og ressourcer i økologiske dyrkningssystemer

Der holdes Åbent Hus for alle interesserede tirsdag d. 4. okt. kl. 14:00 til 16:00 i projektet SoilVeg. Her fortæller Hanne Lakkenborg Kristensen og Jørn Nygaard Sørensen om forsøgene i CORE Organic projektet SoilVeg.

21.09.2016 | Jordbrug og fødevarer

Ukrudtsproblemer kræver større sædskifteforskelle

Sædskifterne på jyske planteavls- og kvægbrugsbedrifter er overvejende så ens, at sædskiftet ikke for alvor kan forklare sammensætningen af ukrudtsfloraen i vårsæd.

16.09.2016 | Nyt fra ledelsen

Økologisk omlægning er ikke urealistisk

Ingen kender svaret på, hvordan vi på en bæredygtig måde kan brødføde ni mia. mennesker og samtidig vedligeholde naturens servicefunktioner, som landbruget er helt afhængig af. De mest udbredte nuværende landbrugsformer kan ikke. Økologisk jordbrug er et forsøg på at finde en vej, som bedre balancerer forskellige hensyn og producerer nok mad...

09.09.2016 | Jordbrug og fødevarer

Produktion af dansk økologisk græsprotein: Kan det betale sig?

Produktion af dansk økologisk protein fra græsmarksblandinger er interessant for økologisk planteavl, hvor det er fordelagtigt at få flere græsmarker ind i sædskiftet. Projektet MultiPlant skal give ny viden om de økonomiske og miljømæssige effekter.

09.09.2016 | Åbent hus

Demonstration af berigede udearealer til svin

Den 19. september afholdes Åbent Hus hos den økologiske svineproducent Brian Holm. Hør ham og forsker Heidi Mai-Lis Andersen fra projektet pECOSYSTEMS fortælle om rodekasser, og hvordan man bedst kan udnytte grisens adfærd ved indretningen af stalden.

07.09.2016 | Temadag

Markvandring i RowCrop 22. september

Besøg Barritskov og hør om erfaringerne med radrensning i stub og se demonstrationer af radrensning, forsøg med efterafgrøder i vårhvede og oplev det pløjefri grønsagsdyrkningssystem med faste kørespor, udelukkende gødet med mobilt grøngødning.

05.09.2016 | Temadag

Markvandring 13. september: Urte-, kløver- og græsblandinger til protein, energi og biodiversitet

Projektet MultiPlant udvikler systemer baseret på græsmarksurter, som forbedrer produktivitet og økonomi i økologisk planteavl. Ved at producere grøn biomasse til energi og protein opbygges jordens frugtbarhed på husdyrløse bedrifter, og når man inkluderer blomstrende arter i blandingerne, tilgodeses de vilde bestøvere. Kom og hør mere..