Nyheder

25.01.2016 | Arrangement

IFOAM EU fejrer ti års jubilæum med store, overordnede debatter

IFOAM EU fejrer ti års jubilæum for sin første europæisk økologikongres, som blev afholdt i 2006. Den tiende finder sted i Holland fra den 4. til den 10 april. Temaet er økologi som drivkraft for grundlæggende ændringer i fødevaresektoren og landbruget.

Foto: Ulla Skovsbøl, ICROFS

22.01.2016 | Forskning

Oregano skal få øko-køer til at bøvse mindre

Forskere fra Aarhus Universitet arbejder sammen med Økologisk Landsforening i et forskningsprojekt, som skal reducere udslippet af metan fra malkekøer med 25 pct. til gavn både for klima og miljø og for landmændene.

22.01.2016 | Forskning

Rækkedyrkning af korn med efterafgrøde tegner lovende

Økologiske planteavlere kan med fordel så korn med større rækkeafstand sammen med efterafgrøder, der binder kvælstof, hindrer udvaskning, sikrer højere udbytter og giver mulighed for god tidsel-kontrol

19.01.2016 | Forskning

Øget økologisk forbrug kan måske fremme folkesundheden

Forskningsprojektet OrgHealth vil undersøger, om et øget forbrug af øko-varer generelt kan skubbe befolkningens spisevaner i en sundere retning og dermed være med til at forbedre folkesundheden.

12.01.2016 | Forskning

Syv nye økologiske forskningsprojekter har fået 12 millioner

GUDP har givet 12 mio. kr. til syv nye økologiske forskningsprojekter, som alle har fokus på økologiens bidrag til de fælles samfundsgoder.

08.01.2016 | Forskning

Danmark er nu Europamester i økologisk regnbueørred

Danmark er Europas største producent af økologiske regnbueørreder med en samlet produktion i 2014 på 1.080 tons. Produktionen forventes at blive flerdobbelt de næste år.