Syv nye økologiske forskningsprojekter har fået 12 millioner

GUDP har givet 12 mio. kr. til syv nye økologiske forskningsprojekter, som alle har fokus på økologiens bidrag til de fælles samfundsgoder.

Kan skovmyrer bekæmpe frostmålere og skurv i æbleplantager? Kan bedre driftsledelse redde flere økokalve fra en tidlig død? Og hvilket markedspotentiale er der i lokal branding af økologiske produkter?

Det er nogle af de emner, syv nye forskningsprojekter skal belyse i løbet af de kommende to år. Projekterne har til sammen netop fået bevilliget 12 millioner fra GUDP, Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram. De 12 millioner er de sidste midler fra puljen til forskningsprogrammet Organic RDD 2, og den nye forskningspakke får derfor betegnelsen Organic RDD 2.2.

Projekterne i Organic RDD 2.2 har det til fælles, at de alle har et særligt fokus på økologiens bidrag til fælles samfundsgoder som f.eks. dyrevelfærd, miljø, sundhed og biodiversitet.

Organic RDD 2.2-projekter:

 • MOTHSTOP: Brug af skovmyrer til biologisk bekæmpelse af frostmålere og skurv i æbler

  MothStop undersøger, om skovmyrer kan bruges til biologisk bekæmpelse af frostviklere og skurv i økologisk æbleproduktion og dermed bane vejen for øget produktion af økologisk frugt i Danmark.
  Yderligere oplysninger: Joachim Offenberg, Bioscience, Aarhus Universitet 

 • ORGHEALTH : Økologisk fødevareforbrug som driver for generel sundhedsfremme 

  OrgHealth vil undersøger, om et øget forbrug af øko-varer kan skubbe befolkningens spisevaner i en sundere retning i overensstemmelse med de officielle kostråd og dermed forbedre folkesundheden generelt.
  Yderligere information: Peter Sandøe, IFRO, Københavns Universitet

 • LOCO: Undersøgelse af lokale økologiske varers markeds- og vækstpotentiale

  LOCO vil udvikle en typologi for økologiske fødevarekæder med forskellige geografiske karakteristika og undersøge forbrugernes oplevelse af forskellige typer lokale fødevarekæder, samt forbrugernes betalingsvillighed og tilbøjelighed til at vælge lokal økologi.  
  Yderligere information: Jørgen Dejgård Jensen, IFRO, Københavns Universitet

 • ViOrCA: Reduktion af kalvedødelighed i økologiske besætninger

  ViOrCa vil udvikle nye metoder til driftsledelse, som kan afhjælpe problemerne med alt for høj kalvedødelighed i økologiske besætninger.  
  Yderligere information: Jan Tind Sørensen, ANIS, Aarhus Universitet

 • MOVE: Udvikling af model, der gør gamle plantesorter tilgængelige på et kommercielt marked

  MOVE vil udvikle en model for, hvordan gamle plantesorter med interessante egenskaber kan blive tilgængelige på det kommercielle marked for økologisk udsæd, selv om de ikke nødvendigvis kan optages på sortslisten. 
  Yderligere information: Lise Christina Deleuran, AGRO , Aarhus Universitet

 • SOMDOWIT: Etablering af videngrundlag for styrkelse af vækst i den økologiske eksport

  SOMDOWIT (Sustainable Organic Market Development With International Trade) vil tilvejebringe det videngrundlag, som er forudsætningen for at målrettede eksportstrategier kan føre til øget vækst i salget af danske økologiske varer i udlandet.
  Yderligere information: John Thøgersen, Aarhus Universitet, MAPP


 • MAFFRA: Antibakterielt planteudtræk i stedet for antibiotika, zink og kobber til smågrise

  MAFFRA undersøger, om udtræk af forskellige planter med dokumenteret antibakteriel virkning kan forebygge mavetarmproblemer hos smågrise og dermed erstatte antibiotikabehandling og tilsætning af zink og kobber i smågrisefoder ved fravænning.
  Yderligere information: Martin Jensen, Aarhus Universitet, FOOD