Nyheder

28.08.2015 | Forskning

Cikorie egnet som øko-afgrøde men endnu for dyrt til svin

Tørret cikorierod kan reducere ornelugten hos hangrise, men dansk dyrket cikorie er i øjeblikket for dyrt for de økologiske svineproducenter, viser ny forskning fra Århus Universitet i Årslev.

21.08.2015 | Arrangement

”Organic Innovation Days” – vær med til at skabe innovation i den økologiske sektor

Den 1. og 2. december afholder TP Organics “Organic Innovation Days”. Formålet er at demonstrere innovationspotentialet inden for den økologiske landbrugs- og fødevaresektor. Landmænd, forskere og virksomheder opfordres til at bidrage med innovative idéer, senest 6. september.

21.08.2015 | Forskning

Urter i marken giver både gas og flere insekter

Blomstrende urter som rødkløver, vejbred, cikorie og kommen forbedrer græsblandingers biogaspotentiale og fremmer samtidig bestøvningen.

14.08.2015 | Forskning

EIP-AGRI åbner for ansøgning om deltagelse i tre nye fokusgrupper

Har du erfaring med blandede landbrugssystemer, benchmarking af produktivitet og bæredygtighed i landbruget, eller erfaring med at reducere emissionerne fra kvægbrug? Ved at deltage i en fokusgruppe kan du være med til at finde frem til innovative idéer.

14.08.2015 | Forskning

Økologiske metoder giver god velfærd for hangrise

De økologiske svineproducenter behøver ikke frygte for dyrevelfærden, hvis kastration bliver forbudt. En ny undersøgelse viser, at økologiske besætninger med hangrise kan opnå god velfærd og kan bane vejen for en fremtidig produktion.

13.08.2015 | Arrangement

Workshop: "Metoder til estimering af ammoniaktab i økologisk svineproduktion"

Forskningsprojektet pECOSYSTEM arrangerer en workshop i efteråret 2015 med fokus på at finde de mest lovende metoder til kvantificering af ammoniaktab. Det skal drøftes, hvordan man bedst udvikler komparative analysemetoder til brug under virkelige forhold.

13.08.2015 | Nyhedstype

Køer af gamle racer skal testes i moderne øko-besætninger

Lørdag den 15.8.2015 er der familieforøgelse i fire økologiske Naturmælk-besætninger, når en flok slægtninge af gamle racer flytter ind for at blive testet i sammenligning med moderne malkekøer. Måske har de gode egenskaber, som er gået tabt i det intensive avlsarbejde.

04.08.2015 | Arrangement

Åbent hus i de økologiske æble- og pæreforsøg

Lær nyt om økologisk æble- og pæreproduktion, når Institut for Fødevarer inviterer til åbent hus onsdag 26. august.