EIP-AGRI åbner for ansøgning om deltagelse i tre nye fokusgrupper

Har du erfaring med blandede landbrugssystemer, benchmarking af produktivitet og bæredygtighed i landbruget, eller erfaring med at reducere emissionerne fra kvægbrug? Ved at deltage i en fokusgruppe kan du være med til at finde frem til innovative idéer.

Den Europæiske Kommission indkalder eksperter såsom landmænd, rådgivere og forskere til at deltage i tre nye EIP-AGRI fokusgrupper. Fokusgrupperne skal begynde arbejdet i oktober 2015 og forventes at kunne fremlægge deres resultater og anbefalinger inden for 12 måneder. De følgende emner skal behandles af de tre nye fokusgrupper:

  • Blandede landbrugssystemer: Husdyrhold og salgsafgrøder
  • Benchmarking af produktivitet og bæredygtighed i landbruget
  • Reduktion af emissionerne fra kvægbrug

Hvem kan deltage?
Sammensætningen af fokusgrupperne vil blive baseret på følgende profiler, idet der tages hensyn til karakteren af de forskellige udfordringer og mål samt en god balance i gruppernes sammensætning:

  • Eksperter, såsom landmænd og rådgivere med praktisk erfaring og teknisk viden, som kan bidrage med praktiske løsninger inden for det pågældende område
  • Eksperter med god forståelse af og erfaring med den konkrete økonomiske situation i forbindelse med det specifikke område, herunder markedsmuligheder, produktionsomkostninger, levering, fremstilling, samt de socio-økonomiske følger for landmænd
  • Eksperter med erfaring inden for praktisk forskning og innovationstiltag i forbindelse med det givne tema

Læs mere
For yderligere information om EIP-AGRIS fokusgrupper og deres arbejdsopgaver, se denne brochure
Læs venligst teksten grundigt igennem, før du sender din ansøgning.

Få mere viden om EIP-AGRU

Få mere information og send din ansøgning