WI-FI

WI-FI

  •   Optimeret brug af grovfoder skal forbedre fodereffektiviteten og reducere klimabelastningen     

Økologisk svineproduktion er udfordret på både miljø og økonomisk konkurrenceevne. Lav fodereffektivitet kombineret med afhængighed af kraftfoder baseret på ikke-lokale proteinkilder øger næringstabet, klimaaftrykket samt behovet for landbrugsland.

Derved kompromitteres både produktionens økonomi og bæredygtighed. WI-FI tager fat på disse udfordringer med fokus på at optimere vinterfodringen af økologiske søer ved hjælp af grovfoder og recirkulerede restprodukter. 

Formålet med projektet

WI-FI projektets formål er at give ny viden om grovfoderindtag samt energi- og proteinbehovet hos udendørs søer om vinteren.

Derudover undersøges potentielle nye typer af grovfoder og recirkulerede restprodukter i markedet - og baseret på denne viden udvikles nye bæredygtige vinterfodringsstrategier med den rette balance af grov- og kraftfoder samt recirkulerede restprodukter.  De nye foderstrategier demonstreres i kommercielle besætninger.

Endelig udvikles og testes et redskab til at vurdere klimabelastning på kommercielle økologiske svinebedrifter.   

Projektet trin for trin
Identifikation af biomarkør for indtag af kløvergræsensilage og kløvergræspulp i plasma eller urin samt udnyttelse af kløvergræsensilage og kløvergræs pulp hos økologiske søer     

Identifikation af grovfoderindtag og -udnyttelse, energiindtag, energibehov til termoregulering/vedligehold/fysisk aktivitet/tilvækst og reproduktion hos økologiske søer om vinteren. 

Identifikation af potentielt nye typer af grovfoder og recirkulerede restprodukter til brug i økologisk svineproduktion

Udvikling af nye vinterfodringsstrategier og afprøvning heraf i kommercielle økologiske besætninger. 

Udvikling af redskab til beregning af klimabelastning i økologiske svinebesætninger

 Projektperiode: 2020-2023


Visninger
Grovfoder af god kvalitet kan sandsynligvis udgøre 25-30% procent af drægtige søers daglige energi behov, men der findes endnu ikke en god metode til at bestemme indtaget.

Projektleder

Maria Eskildsen
Institut for Husdyrvidenskab - Ernæring

Blichers Allé 20
Bygning F20, 3383
8830 Tjele, Danmark
maria.eskildsen@anivet.au.dk


Visninger
Demonstration: økologiske søer på lavt protein-niveau
Visninger
Nye normer for protein forbedrer foderstrategi til økologiske søer

Projektpartnere

  • Niels Thing, Krarup Landbrug
  • Bertel Hestbjerg, Hestbjerg Økologi
  • Simme Eriksen og Line Dinesen Jensen Center for frilandsdyr
  • Torben Jensen, Vestjyllands Andel
  • Tove Serup, Kristian Knage-Drangsfeldt og Frank Oudshoorn, ICOEL
  • Troels Kristensen og Anne Grete Kongsted, AU AGRO
  • Maria Eskildsen, AU ANIS.