Arbejdspakke 3

Nyt staldkoncept til slutfedning af slagtesvin

Her undersøges

Der gennemføres en analyse af baggrund og mål for de nuværende regler i forhold til slagtesvin på stald - herunder i forhold til reglerne for andre dyrearter. Det undersøges hvordan et staldsystem uden befæstede udearealer kan udvikles, så det i mindst lige så høj grad som ved nuværende økologiske stalde, tilgodeser de målsætninger, der er for økologisk produktion, herunder dyrenes adfærdsmæssige behov, oplevelse af 'friluftsmiljø' og lav miljøpåvirkning, samt forbedrede muligheder for styring af produktion og hygiejne.

Arbejdspakkeleder

Simme Eriksen
Udviklingscenter for Husdyr på Friland
Tlf.: 89192764
Email: sier@udviklingscenter.com

Projektpartnere involveret i Arbejdspakke 3

Marianne K Bonde, Marie Buus (Udviklingscenter for Husdyr på Friland)
Helle Lahrmann (Videncentret for Svineproduktion)
Sybille Kyed (Økologisk Landsforening)

Forventet formidling

Levering nr. Levering - titel og beskrivelse
D3.1 Notat: "Opstaldning af økologiske slagtesvin - eksisterende lovgivning og praksis i DK og andre EU lande"
D3.2 Rapport: "Anbefalinger vedr indretning af eksisterende stalde i forhold til produktion, dyrevelfærd og miljø"
D3.3 Workshop for 'stakeholders' med henblik på at diskutere mål, rammer mm vedr. opstaldning af økologiske slagtesvin
D3.4 Åbent Hus for landmænd og rådgivere mm
D3.5 Rapport: "Nye staldkoncepter for økologiske slagtesvin"
D3.6 Publikation i dansk tidsskrift: "Nye staldkoncepter for økologiske slagtesvin"