Deep Frontier

Dybe jordlag gemmer på nye muligheder for bæredygtig fødevareproduktion

Deep Frontier-projektet tænker anderledes. Projektet bevæger sig nemlig i de dybe jordlag, hvor vi har en meget begrænset viden om bl.a. næringsstoffer og mikrobiologi, men hvor potentialet er stort for, at afgrøder med dybe rødder kan udnytte næringsstofferne.

De nuværende produktionssystemer udnytter kun i begrænset omfang det vand og de næringsstoffer, der befinder sig under 1 meters dybde i jorden. Nogle plantearter kan udvikle meget dybere rodsystemer, og dem kan vi derfor udnytte, så de drager nytte af de uudnyttede næringsstoffer, som de dybe jordlag gemmer på, og som derfor kan forbedre dyrkningssystemernes bæredygtighed.

Deep Frontier-projektet vil udvikle sådanne produktionssystemer, undersøge planter med dybe rødder og deres udnyttelse af næringsstoffer og vand, de mikrobiologiske forhold i de dybe jordlag og kulstofsekventering helt ned til 5 meters dybde. Resultaterne af projektet kan også bidrage til at mindske klimaforandringer og forbedre biodiversiteten i jorden. 

Unikke forskningsfaciliteter
Til det formål har projektet udviklet nogle helt unikke forsningsfaciliteter på forsøgsstation Højbakkegård på Sjælland.

  • 12 rodtårne, der hver er 4 meter høje. Tårnene er designet, så man f.eks. visuelt kan følge røddernes udvikling, og man kan ved at bruge isotope sporstoffer følge plantens optagelse og udskillelse af bl.a. vand.
  • 24 jordparceller, hvor man, bl.a. ved brug af minirhizotroner, kan forske i jordlag og rødder ned til 5 meters dybde.

Deep Frontier-projektet er støttet af Villum Fonden og gennemføres af: