Arbejdspakke 2

Dokumentation og forbedringsmuligheder i eksisterende produktionssystemer

Her undersøges

Produktions- og miljøresultater moniteres på bedriftsniveau hos 5-7 økologiske svineproducenter med en betydelig produktion dels med henblik på at forbedre det empiriske grundlag for at udarbejde og vurdere produktions- og miljøvurderingskriterier ved økologisk svineproduktion, og dels for at sikre at disse producenters erfaring og viden samt ideer udnyttes til at designe og vurdere nye produktionsmetoder.


Arbejdspakkeleder

Tove Serup, Videncentret for Landbrug
Tlf.: 87405364 
Email: tos@vfl.dk

Projektpartnere involveret i Arbejdspakke 2

  • Anne Grete Kongsted og John E Hermansen (Aarhus Universitet)

Forventet formidling

Levering nr. Levering - titel og beskrivelse
D2.1 Åbent Hus hos forsøgsværter (for producenter, rådgivere mm.)
D2.2 Åbent Hus hos forsøgsværter (for producenter, rådgivere mm.)
D2.3 Publikation i dansk artikel: "Nøgletal fra økologiske svinebedrifter"
D2.4 Rapport med præsentation af data indsamlet fra alle bedrifter: "Nøgletal vedrørende produktion og arealanvendelse på økologiske svinebedrifter"
D2.5 Konference bidrag (nationalt): "Nøgletal vedrørende produktion og arealanvendelse på økologiske svinebedrifter"