Arbejdspakke 1

Ny integreret produktion af træbiomasse og frilandssvin (agroforestry) kombineret med øget fravænningsalder

Her undersøges

Her undersøges et nyt produktionskoncept baseret på integreret produktion af svinekød og træbiomasse, hvor smågrisene går på friland sammen med soen i en længere periode og søerne stimuleres til brunst i diegivningen. Formålet er at kvantificere de forventede positive effekter af det nye produktionskoncept på produktion, husdyrvelfærd, ressourceeffektivitet og miljø.


Arbejdspakkeleder

Anne Grete Kongsted, AU.
Tlf.: 87157993
Email: AnneG.Kongsted@agrsci.dk

Projektpartnere involveret i Arbejdspakke 1

  • John E Hermansen, Uffe Jørgensen (Aarhus Universitet)
  • Bertel Hestbjerg (økologisk svineproducent)
  • Brian Holm (økologisk svineproducent)
  • Simme Eriksen, Marianne K Bonde, Marie Buus (Udviklingscenter for Husdyr på Friland)
  • Tove Serup (Videncentret For Landbrug)
  • Carsten Markussen (Økologisk Landsforening)

Forventet formidling

Levering nr. Levering - titel og beskrivelse
D1.1 Workshop vedrørende Metoder til måling af ammoniakfordampning på frilandsarealer
D1.2 Publikation i dansk tidskrift med foreløbige resultater fra forsøge: "Grise i energiafgrøder  - foreløbige erfaringer"
D1.3 Publikation i dansk tidskrift med foreløbige resultater fra forsøgene: "Øget fravænningsalder - foreløbige erfaringer"
D1.4 Åbent Hus hos forsøgsværter (for producenter, rådgivere mm.)
D1.5 Konference bidrag: Integrated pig and energy crops - effect on animal behaviour and production"
D1.6 Peer reviewed artikel: "Induction of lactational oestrus combined with prolonged weaning age in organic pig production"
D1.7 Peer reviewed artikel: "Integrated free-range pig and energy crop production"
D1.8  Vejledning/retningslinjer vedr Implementering af integreret svine- og energiafgrødeproduktion   
D1.9  Vejledning/retningslinjer vedr implementering af øget fravænning kombineret med laktationsbrunst   
D1.10 Publikation i dansk tidskrift med resultater fra forsøgene: "Grise i energiafgrøder"
D1.11 Publikation i dansk tidskrift med resultater fra forsøg: "Øget fravænningsalder kombineret med laktationsbrunst"
D1.12 Publikation i ICROFS nyt på engelsk 'Pigs in energy crops'