pECOSYSTEM

pECOSYSTEM

Konkurrencedygtig, troværdig og ressourceeffektiv økologisk svineproduktion

Projektet vil gennem nytænkning af det eksisterende produktionssystem understøtte udbredelsen af en mere konkurrencedygtig, troværdig og ressourceeffektiv økologisk svineproduktion. I de nuværende økologiske systemer er klima- og miljøbelastningen ikke væsentlig forskellig fra konventionel produktion. Samtidig fungerer de nuværende stalde med befæstede udearealer ofte uhensigtsmæssigt i forhold til hygiejne-styring og er karakteriseret ved en stor ammoniakfordampning. Velfærdsmæssigt er fravænningsdiarré hos smågrise et stort problem i nogle besætninger.

Vi foreslår et nyt produktionskoncept baseret på integreret produktion af træbiomasse og frilandssvin, hvor smågrisene går på friland sammen med soen i en længere periode og slutfedes i et nyt staldkoncept uden befæstet udeareal. Træer i svinefoldene forventes at reducere udvaskning af næringsstoffer, at opsamle noget af ammoniakfordampningen samt forbedre grisenes velfærd.

Den producerede træbiomasse forventes delvist at kompensere for produktionens udledning af drivhusgasser. Længere tid på friland sammen med soen forventes at give mere robuste og sunde grise med forbedret dyrevelfærd og reduceret antibiotikaforbrug til følge.

Projektets tværfaglige og innovative tilgang forventes på afgørende måde at bidrage til forbedret effektivitet samt reduceret miljø- og klimabelastning ved produktion af økologisk svinekød, og herved skabe grundlag for betydelig vækst i primær- produktionen.

Projektet løber fra 01-01-2014 til 30-06-2017.

Læs artikel om projektet her.


Besøg også projektets egen hjemmeside


 

Projektleder


Anne Grete Kongsted
Blichers Allé 20
bygning PV22
8830 Tjele

anneg.kongsted@agro.au.dk
Fastnet: +4587157993

Se øvrige projektdeltagere her

Se pECOSYSTEMS video om ressourceeffektiv økologisk svineproduktion

Fotos fra projektet


Grise i energiafgrøder


Grise i energiafgrøder