Nyheder

15.04.2020 | Jordbrug og fødevarer

Efterafgrøder er undervurderede i økologisk planteavl

Rigtigt brugt kan efterafgrøder øge jordens frugtbarhed, højne udbytter og mindske miljø- og klimabelastningen. Men det kræver nytænkning og nye teknologier. Det nye ICROFS-koordinerede projekt, CCRotate, vil øge viden om efterafgrøder.

14.04.2020 | Jordbrug og fødevarer

Hvordan vådt græsproteinkoncentrat kan opbevares og bruges til fodring af økologiske grise

Våde proteinkoncentrater, der er produceret ved protein bioraffinering af græsafgrøder, kan opbevares i to måneder før direkte anvendelse i foder til grise - men temperaturen og opbevaringen er af stor betydning for kvaliteten.

Foto: Nina Høj

03.04.2020 | Jordbrug og fødevarer

Ny medarbejder i ICROFS!

ICROFS ser frem til at samarbejde med en ny kollega, Malene Jakobsen, som kommer fra en stilling som Økologikonsulent i LandboNord.