Nyheder

Mælkesyrebakterier hældes i gæringsbeholderen.

18.08.2016 | Jordbrug og fødevarer

Proteinudvinding fra græs er tættere på at kunne realiseres

Udvinding af proteinkoncentrat fra økologisk kløvergræs er blevet demonstreret i et praktisk storskalaforsøg. Det udvundne protein skal bruges til foderforsøg i efteråret, og erfaringerne vil skabe et grundlag for dem, der vil starte den første produktion af økologisk græsprotein.

12.08.2016 | Jordbrug og fødevarer

Genomisk selektion giver mulighed for økologiske avlslinjer inden for malkekvæg

Vi hører ofte om forskellen på den konventionelle og økologiske mælkeproduktion. Køer på økologiske landbrug får særligt foder, skal gå på græs store dele af året og lever generelt under andre forhold end køer på konventionelle bedrifter. Men der er ikke genetisk forskel på de dyr, der indgår i de to produktionsformer.

10.08.2016 | Åbent hus

Åbent Landbrug ved AU Foulum,18. september – sæt kryds i kalenderen

Besøg den Økologiske Husdyrplatform. Her arbejder forskerne på at udvikle bedre foderblandinger til udendørs økologiske svin. Du kan også se og høre om kyllinger i pileskov, hvor fokus er sat på at udvikle nye fodringsstrategier og produktionssystemer til slagtekyllinger.

08.08.2016 | Jordbrug og fødevarer

En ny start for NORSØK

Norsk center for økologisk landbrug fylder 30 år og er nu igen et kompetencecenter i fuld aktivitet med fokus sat på samarbejde både nationalt og internationalt.