En ny start for NORSØK

Norsk center for økologisk landbrug fylder 30 år og er nu igen et kompetencecenter i fuld aktivitet med fokus sat på samarbejde både nationalt og internationalt.

Da NIBIO blev etableret 1. juli 2015, blev det politisk besluttet, at flere af aktiviteterne og personalet på Tingvoll skulle overflyttes fra NIBIO til NORSØK. Den første januar 2016 overtog NORSØK 12 ansatte fra NIBIO, og i foråret 2016 steg antallet af ansatte til 17 medarbejdere; herunder otte forskere, fem videnskabelige rådgivere og en kommunikationsrådgiver.

NORSØK er en privatejet, selvstændig organisation og et nationalt center for tværfaglig forskning stiftet med henblik på at udvikle økologisk landbrug.

Centret skal fortsat forvalte Tingvoll gård, hvilket inkluderer et biogasanlæg, solcelle- og bioenergicenter og en demonstrationshave, som arena for forskning og uddannelse.

NORSØKs fire ekspertiseområder er jordbrug, fødevarer, miljø og vedvarende energi.

Hjemmesiden www.agropub.no drives fortsat af centret. Agropub er den førende norske platform for videndeling om økologisk landbrug og agronomi.

Centrets direktør, Turid Strøm, fortæller, at NORSØKs ambitioner om at bidrage med at opnå regeringens mål om øget økologisk produktion og forbrug skal opnås via det tætte samarbejde med partnerne.

For mere information om NORSØK, besøg www.norsok.no