Nyheder

28.09.2014 | Navne

Kirsten Lund Jensen - ny formand for ICROFS' Programkomité

Økologichef i Landbrug og Fødevarer, Kirsten Lund Jensen, bliver ny formand for ICROFS' Programkomité og afløser Michael Stevns. ICROFS’ bestyrelse og programkomité knyttes derved endnu tættere sammen, idet Kirsten Lund Jensen har siddet i bestyrelsen siden oktober 2013.

26.09.2014 | Forskning

Evaluering konkluderer: Behov for mere forskning i økologi

Der er stort behov for mere viden i økologisektoren. Så kontant er meldingen fra kommunikationsvirksomheden Operate, der på vegne af NaturErhvervstyrelsen har evalueret udviklingen af den danske økologisektor. Evalueringen udpeger en række barrierer for økologiens fremdrift de kommende år, og et presserende behov for flere midler til…