Kirsten Lund Jensen - ny formand for ICROFS' Programkomité

Økologichef i Landbrug og Fødevarer, Kirsten Lund Jensen, bliver ny formand for ICROFS' Programkomité og afløser Michael Stevns. ICROFS’ bestyrelse og programkomité knyttes derved endnu tættere sammen, idet Kirsten Lund Jensen har siddet i bestyrelsen siden oktober 2013.

Med udpegelsen af Kirsten Lund Jensen som formand for ICROFS’ Programkomité, får økologi-forskningen en stærk økologiforkæmper i spidsen.


”Jeg synes, vi har en opgave med at synliggøre, hvor vigtigt det er at prioritere økologiforskning i Danmark. Det kan være svært, fordi det er så langsigtet; så bliver det let usynligt. Men hvis vi ikke investerer i forskning, bliver vi ikke ved med at kunne gøre os gældende indenfor økologi,” siger Kirsten Lund Jensen, der er økologichef i Landbrug og Fødevarer med ansvar for at sikre varetagelsen af de økologiske medlemmers interesser.

Med en uddannelse som jordbrugsøkonom og økologisk landmand samt mange års

arbejde indenfor økologisektoren kan hun således bidrage med et stort kendskab til området.


”Jeg kommer fra erhvervslivet og har de brugerorienterede briller på i forhold til, hvilke udfordringer økologiforskningen har, så jeg kan være med til at sikre, at det, der forskes i, faktisk også er det, erhvervslivet vurderer som relevant,” siger Kirsten Lund Jensen og tilføjer, at hun med sin platform også vil kunne sikre en tæt dialog mellem forskningsverdenen og erhvervslivet, så ny viden opdages og bringes i spil ude i virkeligheden.


”Jeg forventer at kunne gøre en indsats for at få ekstra meget fokus og turbo på økologiforskningen i Danmark.”


Netop den tætte relation til erhvervslivet er noget, ICROFS’ bestyrelsesformand Mette Wier hæfter sig ved i valget af Kirsten Lund Jensen.


”Jeg er utroligt glad for, at Kirsten sagde ja til at blive programkomiteens nye formand. Relationen til erhvervet - ja til dem, der bruger økologi i hverdagen - er essentiel for at drive øko-forskningen fremad,” siger hun.

 

Tættere dialog
ICROFS’ bestyrelse og programkomité knyttes endnu tættere sammen med udpegelsen af Kirsten Lund Jensen, der har siddet i bestyrelsen siden oktober 2013. I praksis kommer det til at betyde en tættere dialog og større sammenhæng mellem de to organer.


Når programkomitéen mødes 24. september er det en helt ny komité, der stikker hovederne sammen.

Det er ikke kun en ny formand for komitéen, der skal præsenteres; yderligere fem nye medlemmer er blevet udpeget og repræsenterer sammen med de resterende otte medlemmer en række landbrugs- og fødevareinstitutioner indenfor såvel forskning som erhverv og forbrug.


Programkomitéens medlemmer repræsenterer de institutioner og skal medvirke til at fremme økologiske fødevaresystemer, herunder jordbrug, akvakultur, forarbejdning og udbredelse af økologiske fødevarer. Medlemmerne dækker i fællesskab de vigtigste fagspecifikke forsknings- og udviklingsområder inden for ICROFS’ arbejdsområde. Heri ligger først og fremmest at udarbejde indstillinger til bestyrelsen om strategi, opslag til forsknings- og udviklingsprogrammer, bevilling og afslag til projekter og følge igangværende projekter.

FAKTA

Nye medlemmer i ICROFS’ Programkomité

Ny formand: 
Kirsten Lund Jensen; 48 år
Økologichef i Landbrug og Fødevarer

Hun afløser Michael Stevns.

 

  • Hanne Lakkenborg Kristensen afløser Karen Søegaard som repræsentant for DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug.
  • Jakob Magid afløser Svend Christensen som repræsentant for KU, Institut for Plante- og Miljøvidenskab.
  • Tove Christensen afløser Alex Dubgaard for KUs Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi.
  • Jeppe Juhl efterfølger Dorte Ernst som repræsentant for Forbrugerrådet.
  • Kirsten Holst Sørensen træder ind i stedet for Ole Bloch Engellyst for Videncentret for Landbrug.

Derudover har Programkomitéen repræsentanter fra Foreningen for Biodynamisk Jordbrug, DTU – Fødevareinstituttet, Landbrug & Fødevarer, DTU – Risø, Økologisk Landsforening samt DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi. Der er desuden en observatør fra NaturErhvervstyrelsen og sekretær fra ICROFS.

 

Se alle medlemmer af programkomitéen her.

For flere oplysninger, kontakt Centerchef for ICROFS, Niels Halberg, telefon 87 15 80 37, bestyrelsesformand for ICROFS, Mette Wier, telefon 35 33 69 38 eller formand for ICROFS’ Programkomité, Kirsten Lund Jensen, telefon 3339 4688.