MultiChick

MultiChick

Diversitet og integritet i økologisk
slagtefjerkræproduktion

MultiChick har til formål at bidrage til øget vækst i økologisk slagtefjerkræ- produktion via en revurdering af produktionssystemerne. Prisen for økologiske slagtekyllinger er væsentlig højere end for konventionelle, hvorfor en høj grad af troværdighed er nødvendig for at øge den lave markedsandel på under 0,8% . Derfor er det uhensigtsmæssigt, at den nuværende produktion har problemer med dyrevelfærd og er afhængig af udenlandsk og konventionelt produceret protein og rugeæg. Der er behov for systemer, der i højere grad tilgodeser de økologiske principper samt forventningen om høj dyrevelfærd og positiv miljø-/klimapåvirkning.

Indsatsen vil være rettet mod nye fodringsstrategier i de eksisterende systemer, samt mod udvikling af nye systemer, hvor nye kyllingetyper integreres i produktionen af træ-/ energiafgrøder, så der opnås reduceret N-udvaskning, øget kulstofoplagring og optimal dyrevelfærd, samt skabes produkter, der kan skabe grundlag for lancering af nye brands. Det vil give en yderligere værdiforøgelse, hvis der på tværs af de forskellige systemer skabes konceptfoder baseret på danske råvarer, og hvis rugeæggene produceres økologisk i Danmark og dermed kan forsyne sektoren med flere genotyper.

Projektet løber fra 01-01-2014 til 31-12-2017.Hør projektleder Sanna Steenfeldt fortælle om forsøg med de økologiske slagtekyllinger i energipil


Ældre arrangementer:

Workshop om afsætningsmuligheder, Gothenborg | 13. maj 2015

    

Under én procent af de kyllinger, som havner på danske spiseborde er økologiske, og cirka halvdelen af dem er importerede. Projektet MultiChick inviterede onsdag 13. maj interesserede fra alle i den økologiske kyllingefødevarekæde til Gothenborg Frilandsfjerkræ for at diskutere, hvad der kan gøres for at forbedre afsætningen.

Fotos