Organic RDD 2

Organic RDD 2, Økologisk Forsknings-, Udviklings- og Demonstrationsprogram, er det danske forskningsprogram målrettet økologiske fødevaresystemer. Programmet løber i perioden 2014-2018 og har et budget på 90 millioner kroner. Det er koordineret af ICROFS, Internationalt Center for Forskning i Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer og finansieret gennem Grønt Udviklings- og DemonstrationsProgram (GUDP) under Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. 

Hovedtemaerne i programmet er valgt på baggrund af anbefalinger fastlagt i ICROFS’ Forsknings- og udviklingsstategi 2012, der er udviklet i tæt samarbejde med en lang række interessenter i og med tilknytning til den økologiske sektor.

Hent folder om Organic RDD 2

Se listen over projekter nedenfor.