ClimateVeg

ClimateVeg

  • Klima- og miljøprofilen af danske økologiske grøntsager skal forbedres    

Den danske efterspørgsel efter økologisk frugt og grønt vokser markant  og er mere end fordoblet fra 2013 til 2016 – og er nu den største økologiske varegruppe, højere end mælk, ost og æg tilsammen. Grøntsager vil i en fremtidig klimaoptimeret kost delvis erstatte animalske produkter, og ifølge de nationale kostanbefalinger skal grønt udgøre en andel på 2/5 af maden på tallerkenen.

Den nuværende klima- og miljøprofil for økologiske grøntsager udfordres af en høj risiko for N-udvaskning og tab af kulstof fra jorden i frilandsgrøntsager og et højt energiforbrug til drivhusgrøntsager.

Klima- og miljøprofilen på de grøntsager, vi spiser, er derfor afgørende for at opnå den højest mulige reduktion i kostrelaterede drivhusgasemissioner.   

Formålet med projektet

Organic RDD 4-projektet ClimateVeg sætter fokus på danske økologiske grøntsager fra friland og væksthusproduktion.

Det overordnede mål med ClimateVeg er at dokumentere klima- og miljøprofilen for danske økologiske grøntsager og identificere forbedringsmuligheder i tæt samarbejde med store danske økologiske grøntsagsproducenter.    

Projektperiode: 2019-2022Nyt fra projektet

  • Åbent hus i øko-grøntsager, friland og væksthus, Forsknngscenter Årslev, 27. aug. 2020. Se program her
  • I artiklen "Økologiske grøntsagers klimaaftryk skal forbedres" kan du læse mere om ClimateVeg og de relaterede projekter SureVeg og Greenresilient 
  • I et LinkedIn-opslag fra 8. juli 2020 kan du læse nyt om igangværende markforsøg
  • I podcasten "Fra kotelet til kål" fortæller lektor Hanne Lakkenborg Kristensen om sin forskning og sit samarbejde med planteavlere om at udvikle dyrkningsmetoder, der belaster miljø, klima og biodiversitet mindre, bl.a. om arbejdet i ClimateVeg

Se også disse relevante projekter:

Projektleder

Hanne Lakkenborg Kristensen
Aarhus Universitet
Institut for Fødevarer
Hanne.kristensen@food.au.dk
87 15 83 54    

Projektpartnere