ClimateVeg

ClimateVeg

 • Klima- og miljøprofilen af danske økologiske grøntsager skal forbedres    

Den danske efterspørgsel efter økologisk frugt og grønt vokser markant  og er mere end fordoblet fra 2013 til 2016 – og er nu den største økologiske varegruppe, højere end mælk, ost og æg tilsammen. Grøntsager vil i en fremtidig klimaoptimeret kost delvis erstatte animalske produkter, og ifølge de nationale kostanbefalinger skal grønt udgøre en andel på 2/5 af maden på tallerkenen.

Den nuværende klima- og miljøprofil for økologiske grøntsager udfordres af en høj risiko for N-udvaskning og tab af kulstof fra jorden i frilandsgrøntsager og et højt energiforbrug til drivhusgrøntsager.

Klima- og miljøprofilen på de grøntsager, vi spiser, er derfor afgørende for at opnå den højest mulige reduktion i kostrelaterede drivhusgasemissioner.   

Formålet med projektet

Organic RDD 4-projektet ClimateVeg sætter fokus på danske økologiske grøntsager fra friland og væksthusproduktion.

Det overordnede mål med ClimateVeg er at dokumentere klima- og miljøprofilen for danske økologiske grøntsager og identificere forbedringsmuligheder i tæt samarbejde med store danske økologiske grøntsagsproducenter.    

Projektperiode: 2019-2022Nyt fra projektet

  Se også disse relevante projekter:

  Projektleder

  Hanne Lakkenborg Kristensen
  Aarhus Universitet
  Institut for Fødevarer
  Hanne.kristensen@food.au.dk
  87 15 83 54    

  Projektpartnere