DoubleCrop

DoubleCrop

  • Dobbeltdyrkning og plantebaserede gødninger til dyrkning af rækkeafgrøder

Efterspørgslen efter troværdige økologiske grøntsager og kartofler stiger fortsat men kan ikke opfyldes med de dyrkningsmetoder, der bruges i dag. Økologisk dyregødning er en begrænset ressource, der kun kan opfylde en lille del af gødningsbehovet.

Det nuværende alternativ er konventionel gødning, der skader økologiske produkters troværdighed. Samtidig ligger jorden udyrket i perioder hen over året, hvilket øger risikoen for udvaskning af dyrebar nitrat og nedsætter den samlede produktivitet. Derfor er der stærkt behov for nye metoder til at forbedre gødningstilførsel, kvælstofudnyttelse og dyrkningssystemets produktivitet uden at gå på kompromis med troværdighed og jordens frugtbarhed på langt sigt.

Formålet med projektet

I DoubleCrop vil vi udvikle og implementere nye intensive økologiske dyrkningssystemer til rækkeafgrøder med højere diversitet og udnyttelse af ressourcer. Det skal gøres ved hjælp af dobbeltdyrkning, plantebaserede gødninger og vinterjorddække. Formålet er at standse brugen af konventionel gødning og mindske den negative påvirkning af miljøet gennem tab af næringsstoffer, mens produktiviteten øges.

Dyrkningssystemer og gødninger udviklet i DoubleCrop-projektet forventes at kunne øge udbyttet af grøntsagsafgrøder og kartofler og øge udnyttelsen af kvælstof, mens jordens frugtbarhed opbygges. Resultater og nye metoder vil være til gavn for den kommercielle avl og forbedre muligheden for at efterkomme efterspørgslen efter troværdige og sunde økologiske produkter.

Projektperiode: 2017-2020

 

Nyt fra projektet

Projektpartnere

Projektleder

Hanne Lakkenborg Kristensen
Aarhus Universitet
Institut for Fødevarer
Kirstinebjergvej 10
5792 Årslev
Hanne.Kristensen@food.au.dk
Tlf.: 87 15 83 54


Visninger
DoubleCrop efterafgrøder i grønsager giver organisk stof og kvælstof til jorden. En film af rådgiver Richard de Visser, HortiAdvice.
Samdyrkning og plantebaseret gødning Projektleder Hanne Lakkenborg Kristensen, Institut for Fødevarer, Aarhhus Universitet, fortæller om arbejdet med dobbeltdyrkning og plantebaserede gødninger i projektet DoubleCrop.
Såning af grøngødning og efterafgrøder ind i en grønsagskultur Rådgiver Richard de Visser fra HortiAdvice har lavet en film af maskine, teknik og afgrøder.

Andre relevante projekter:


Arrangementer i projektet

Åbent avlermøde d. 5. marts 2019 på Forskningscenter Årslev

Få sidste nyt fra forskningen i plantebaseret gødning, efterafgrøder og dyrkningssystemer i øko-grøntsager. Arrangementet foregår på Forskningscenter AU-Årslev, Kirstinebjergvej 10, 5792 Årslev. 

> Læs mere