VIPiglets

VIPiglets

- robuste og tungere økologiske pattegrise   

En ud af tre pattegrise i den danske økologiske svineproduktion dør før fravænning. Denne meget høje pattegrisedødelighed er en væsentlig barriere for at opnå en højere vækstrate i økologisk svineproduktion. Den høje dødelighed antages at være relateret til fødsel af flere grise, end soen kan passe, som samtidig er små og svage.

Det anvendte avlsmateriale synes mindre egnet til økologisk produktion, hvor soen farer i svært tilgængelige hytter, har lange laktationer, og hvor det er svært at håndtere overskydende grise i et kuld. Projektet vil facilitere en reduktion i pattegrisedødelighed fra 33% til 20% af totalfødte grise, øge fravænningsvægten med et kg per gris og fravænne en ekstra gris per kuld. 

Projektet løber fra 01-01-2014 til 31-12-2017.

Projektets aktiviteter:

  1. Projektet identificerer i 10 økologiske besætninger risikofaktorer for pattegrisedødelighed relateret til søer og pattegrise.
  2. Projektet undersøger betydningen af at introducere et særligt økologisk avlsmål specifikt rettet mod fødsel af færre og mere robuste grise.
  3. Projektet undersøger, hvordan faringsovervågning og sikring af et bedre nærklima for søer og pattegrise under faring påvirker overlevelse og vækst og identificerer de bedste hytter, der tilgodeser muligheden for at udnytte den forbedrede praksis.
  4. Der etableres demonstrationgårde, hvor "best management practice" implementeres.
  5. Projektets resultater spredes via rådgivning, workshops, demonstrationsgårde og skriftlig formidling.

Projektleder


Fotos fra projektet


Grise i rugballer


Pattegrise


Grise i rugballer