PROTECFRUIT

PROTECFRUIT

Beskyttet produktion af økologiske æbler og pærer

Projektets formål er at bidrage til øget udbytte og areal i den økologiske frugtavl, reducere spild og minimere pesticidbelastning samt øge tilgængelighed af økologiske æbler og pærer. Udbyttet i økologisk æble- og pæreproduktion er mindre end 33% af udbyttet i en konventionel produktion pga. mindre frugter, svampesygdomme og skadedyr på trods af, at "naturlige" pesticider anvendes hyppigt. Med henblik på at reducere sprøjtning og øge udbytte har regntag over trærækken vist gode resultater. Dækning ændrer mikroklimaet og kan påvirke planternes vækst og frugtkvalitet, som derfor undersøges.

En lovende teknik er sprinklerdyser placeret i forskellige højder i trærækken. Herved kan man effektivt sprøjte i den begrænsede periode, hvor kaliumbikarbonat har en virkning og opnå god effekt med færre sprøjtninger end med svovl. Sprinklere kan desuden anvendes til strategisk vanding af ascospore til forebyggelse af æbleskurv. Skadedyrene æblebladlus og pæregalmyg reducerer udbyttet betydeligt. Etablering af blomsterstriber som habitat for naturlige fjender af æblebladlus og bekæmpelse af pæregalmyglarver med insektpatogene svampe undersøges. Virkningen af postharvest behandling med varmt vand og monokromt lys på dannelsen af voks og sekundære metabolitter undersøges for at mindske spild pga. rådsvampe under lagring. Resultaterne vil blive formidlet til erhvervet gennem rådgivningssystemet.

Projektet løber fra 01-01-2014 til 31-12-2017.

I sensommeren 2014 arrangeres fire plantagevandringer, hvor du kan høre mere om projektet. 

Overdækkede pæretræer får ikke skurv.

Lars Madsen fra Sæby Frugt forklarer på denne video, om hvordan overdækning af pæretræer kan forhindre angreb med skurv. Sæby Frugt har deltaget i projektet ProtecFruit og har, som en del af forsøget, pæretræer, der er overdækket og andre, der ikke er overdækket. Udover at frugterne er meget pænere, når træerne er overdækket, så er udbyttet markant bedre, og der er mindre ukrudt under træerne.


Fotos fra projektet


Usprøjtede æbler (Elhof)


Forsøg med overdækning af æbler


Forsøg med overdækning