Organic RDD 10-programmet er åben for ansøgninger

Har du en god idé til et økologiprojekt? Så har du nu mulighed for at søge om Organic RDD-midler til et forsknings-, innovations- og/eller demonstrationsprojekt. Ansøgningsfristen er d. 6. maj kl. 12.00

I samarbejde med GUDP udbyder ICROFS en pulje på 70 mio. kroner under det Økologiske Forsknings-, Udviklings- og Demonstrationsprogram (Organic RDD).

Ansøgningsmaterialet er nu at finde på ICROFS’ hjemmeside under Søg forskningsmidler og Landbrugstyrelsens tilskudsportal, såvel som nedenfor.

Ansøgningsmateriale Organic RDD 10

Fokusområder for Organic RDD 10

Fokusområderne i ICROFS’ Forsknings- og Udviklingsstrategi 2023 ligger til grund for udbuddet af Organic RDD 10. Se strategien her.

Du kan søge inden for følgende seks fokusområder:

 • CIRKULÆR BIOØKONOMI
 • KLIMA OG MILJØ
 • BIODIVERSITET
 • SUNDHED OG VELFÆRD
 • FREMTIDENS ØKOLOGISKE FORBRUGER
 • ØKOLOGIEN SOM LEVEVEJ

Projektansøgningerne kan adressere udvalgte emner inden for et eller flere fokusområder, og bør bygge på en systemtilgang og inddrage relevante interessenter herunder brugerne af den viden, der produceres.

Udviklingen af den økologiske sektor skal ske med henblik på at skabe et erhverv, der er bæredygtigt for både landbrugere og samfund, og imødekommer slutbrugernes og samfundets forventninger.

Der kan fortsat søges midler både til projekter med forretningsplan (type 1-projekter) og projekter uden forretningsplan, som udelukkende har fokus på samfundsgoder og grønne bæredygtighedseffekter (type 2-projekter).

> Læs om de to projekttyper her

Infomøder om Organic RDD 10

I forbindelse med den nye ansøgningsrunde afholder ICROFS to informationsmøder, hvor du kan blive klogere på ansøgningsprocessen og høre mere om de kriterier, som ligger bag vurderingen af projektansøgningerne.

Informationsmøderne vil foregå:

 • som onlinemøde d. 30. januar 2024 kl. 9.00-12.00
 • som fysisk møde d. 7. februar 2024 kl. 13.00-16.00
  på Roskilde Universitet, Universitetsvej 1, 4000 Roskilde (Bygning 3 - Mødelokale 03.1-E37)

  TILMELD DIG HER

Online informationsmødet fra den forrige ansøgningsrunde (Organic RDD 9) kan ses her

Få sparring på din projektidé før du sender din ansøgning

Du kan få sparring på din projektidé ved at indsende en kort beskrivelse til ICROFS-sekretariatet. Den skal skrives i en skabelon, som kan downloades her.

Projektideen skal sendes via e-mail til icrofs@icrofs.org 
Sekretariatet kontakter dig inden for en uge.

Særlige fordele ved Organic RDD-programmet

Organic RDD-projekter får gennem hele projektperioden:

 • Mulighed for hjælp til planlægning og promovering af temamøder,
  workshops og kongresser
 • Mulighed for samarbejde og synergi med øvrige Organic RDD-projekter
 • Deltagelse i ICROFS’ årlige Forsknings- og innovationsworkshop med fokus på relevante temaer
 • Vejledning i afrapportering
 • Vejledning og support ift. kommunikation og populærvidenskabelig formidling, herunder hjælp til skrivning og redigering af artikler/kronikker til fagmedier og pressen, videoproduktion mm. såvel som projekthjemmeside på icrofs.dk

> Få overblik over tidligere og nuværende Organic RDD-projekter her
_______________________________________________________________________

Hvis du har spørgsmål, kontakt:

Organic RDD koordinator
Malene Jakobsen
Mobil: 2213 9578
malene.jakobsen@icrofs.org 
eller
Projektkoordinator
Merete Studnitz
Mobil: 93 50 87 50 
merete.studnitz@icrofs.org

Besøg også Landbrugsstyrelsens tilskudsguide:
https://lbst.dk/tilskud-selvbetjening/tilskudsguide/oekologisk-forsknings-udviklings-og-demonstrationsprogram-organic-rdd#c103540