Økologisk svineproduktion: Praktikerdag og forskerseminar

I samarbejde med Organic RDD-projekterne VIPiglets, pECOSYSTEM og MAFFRA arrangerer ICROFS hhv. en praktikerdag og et forskningsseminar om, hvordan man forbedrer sundhed og velfærd for pattegrise og slagtesvin, samtidig med at miljøbelastningen reduceres.

Praktikerdag d. 12. juni:
"Økologisk svineproduktion: Robuste grise i robuste systemer"

Hør om dugfriske resultater, få inspiration til konkrete tiltag i egen bedrift og bidrag med dine forslag til udvikling af den økologiske svineproduktion, når Organic RDD-projekterne pECOSYSTEM, VIPiglets og MAFFRA inviterer til praktikerdag samt besætningsbesøg.

Du kan få svar på:

  • Hvordan man via nytænkning af det eksisterende produktionssystem kan opnå en mere konkurrencedygtig, troværdig og ressourceeffektiv økologisk svineproduktion
  • Hvordan faringsovervågning og et bedre nærklima for søer og pattegrise under faring påvirker overlevelse og vækst, og
  • Hvilke hytter der bedst tilgodeser muligheden for at udnytte den forbedrede praksis
  • Hvilken forskel det vil gøre at introducere et særligt økologisk avlsmål specifikt rettet mod fødsel af færre og mere robuste grise
  • Hvordan planteblandinger med synergistiske antimikrobielle egenskaber kan hæmme E.coli og være med til at reducere antibiotikaforbruget hos smågrise

Dagens indhold vil veksle mellem oplæg og diskussion af forskere såvel som producenter, og du har mulighed for at få indflydelse på faktaark og den fremtidige forskningsagenda.

Arrangementet henvender sig til alle med interesse inden for økologisk svineproduktion, herunder producenter, rådgivere, dyrlæger, undervisere, landbrugsorganisationer mv. 

Sted: Dronningslund Slot, Slotsgade 8, 9330 Dronninglund  

Programmet opdateres løbende - se seneste version

Tilmeld dig her

Se invitation

Deltagelse i praktikerdagen er gratis.


Research Seminar, 13 June: 

"Organic pig production research seminar - Pig health and welfare in eco-efficient organic systems"

Get the latest knowledge on how to reduce piglet mortality, improve health and welfare for weaning piglets and growing-finishing pigs, at the same time reducing the environmental impact. Knowledge gaps and research needs will be discussed at the end of the day.

The Danish Organic RDD projects, VIPiglets, pECOSYSTEM and MAFFRA, will present and discuss their final results and give recommendations based on the projects. Furthermore, international researchers are invited as guest speakers to share knowledge on research abroad, related to these topics.

The purpose of the seminar is to discuss current knowledge and identify future research needs in organic pig production. Based on discussions of the day, a synopsis, identifying and prioritizing research needs, will be distributed to the EU-funding bodies.

The overall programme of the day includes presentation of:

  • Early piglet mortality in organic sow herds
  • Improved health and welfare of weaning piglets
  • Improved pen hygiene and welfare for growing-finishing pigs
  • Improved animal welfare without increasing the environmental footprints
  • Future research needs 

The event is relevant for researchers, advisers, veterinarians, teachers, agricultural organisations and others interested in organic pig production. 

Venue: Dronningslund Slot, Slotsgade 8, 9330 Dronninglund, Denmark

See programme

Registration link

Participation fee: 500 DKr


Projekterne er en del af Organic RDD 2 og Organic RDD 2.2-programmerne, som koordineres af ICROFS (Internationalt Center for Forskning i Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer). Programmerne har fået tilskud fra Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) under Miljø- og Fødevareministeriet.


For mere information, kontakt:

Kommunikationsmedarbejder

Helene Kristensen  

Telefon:  93 50 80 10

ICROFS