Julehilsen fra ICROFS

Året 2020 har igen bragt en masse spændende, ny viden og praktiske anbefalinger fra ICROFS' projekter om økologisk jordbrug og fødevarer; f.eks. om næringsstofforsyning og –recirkulering, bioraffinering af græs og lokal proteinforsyning, ko-kalv samvær i malkekvægbesætninger, og bæredygtige og skånsomme teknologier til forarbejdning af økologiske fødevarer – og meget mere.

Nu ser vi frem til opstart af forskningsprogrammet Organic RDD 6. De seks nye projekter sætter blandt andet fokus på forbrugernes opfattelse af økologi og bæredygtighed, stribedyrkning i planteproduktionen, recirkulering af restprodukter fra landbrug og samfund, dyrkningen af bælgplanter som ærter og bønner til human konsum, bæredygtig strategi for økologisk oksekødsproduktion, og folde med træer til søer. Klima, miljø, biodiversitet og dyrevelfærd er selvfølgelig essentielle fokusområder.
Vi glæder os til samarbejdet med landmænd, rådgivere, forbrugere, virksomheder, forskere og myndigheder, som alle er integrerede parter i projekterne. Du vil kunne læse mere om de nye projekter i en kommende særudgave af ICROFS’ nyhedsbrev i det nye år.

50 mio. til økologiforskningen

En anden glædelig nyhed er ICROFS’ og GUDP’s nye runder af Organic RDD og CORE Organic.
Denne 7. runde af Organic RDD giver forskere, rådgivere og landmænd muligheden for yderligere at styrke økologiens udvikling og vækst, og ikke mindst bidrag til samfundet på områder som klima og miljø, biodiversitet, drikkevandsbeskyttelse, dyrevelfærd og sundhed. 

Der er afsat ca. 46 mio. kr. til det nationale Organic RDD-program og op til 3 mio. kroner til det internationale CORE Organic program (ERA-netværk).  

Et stort tak til vores samarbejdspartnere, og tak for din interesse i at følge med i vores nyheder.
Vi ser frem til at følge forskning og innovation og bringe dig aktuel viden fra nationale og internationale projekter, netværk og begivenheder i 2021.

I årets sidste nyhedsbrev finder du de seneste nyheder fra de danske forskningsprogrammer Organic RDD 4 og Organic RDD 5 og det transnationale CORE Organic program.

Se vores nyhedsbrev - god læselyst!

Med ønsket om en glædelig jul og et godt nytår, 
bedste hilsner fra ICROFS,
Jakob Sehested