Har du en idé til et økologiprojekt men mangler midler til at realisere den?

En ny pulje på 37,4 mio. kr. fra GUDP, Miljø og Fødevareministeriet øremærket til økologiforskning er nu klar til at komme ud at arbejde. Derfor inviterer Internationalt Center for Forskning i Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer (ICROFS) alle interesserede til informationsmøder om det nye “Organic RDD6-program” den 17., 18. og 19. marts 2020.

26.02.2020 | Christine Dilling

Bioraffinering (grøn biomasse - fra græs til protein), foto: Adobe Stock

Pengene er tiltænkt små og store projekter, der udfører forskning og udvikling samt viser forretningsorienteret nytænkning til gavn for det danske økologiske fødevareerhverv. Projekter kan søge tilskud i størrelsesordenen 250.000 kr. til 8 mio. kr. 

ICROFS, der sammen med GUDP koordinerer ansøgnings- og udvælgelsesprocessen, tilbyder at hjælpe med at gøre din idé til en stærk ansøgning samt skabe kontakt til relevante forskere eller virksomheder, der kan indgå i projektet. Kom til informationsmøde og bliv klogere på Organic RDD6 i: 

OBS: De FYSISKE informationsmøder er aflyst - deltag i stedet i et online seminar (live) - læs mere her!

Følgende er AFLYST:

 • København, Axelborg, den 17. marts 2020 kl. 9-11
 • Middelfart, Sixtus, den 18. marts 2020 kl. 15.30-18
 • Aarhus, Agro Food Park, den 19. marts 2020 kl. 12.30–15.30    

Fristen for ansøgninger er fredag den 1. maj 2020 kl. 12:00. GUDP og ICROFS forventer at give besked om tilsagn og afslag på ansøgningerne inden udgangen af 2020. Se selve opslaget og læs ansøgningsvejledning samt mere om processen på GUDPs hjemmeside (scroll ned til "Organic RDD6")

Foreløbigt program til informationsmøderne

 • Velkomst og præsentation af Organic RDD 6-programmet
 • De seks fokusområder for Organic RDD 6-programmet samt kriterier og projekttyper
 • Vigtige punkter og faldgruber i ansøgningsskemaet 
 • Gode eksempler på Organic RDD projekter inkl. forretningsplaner samt "Business Model Canvas"
 • Spørgsmål og svar

Organic RDD 6-programmets fokusområder

Organic RDD 6 opslaget fokuserer på seks områder, der tager udgangspunkt i ICROFS nye forsknings - og udviklingsstrategi:

 • CIRKULÆR BIOØKONOMI
 • KLIMA OG MILJØ
 • BIODIVERSITET
 • SUNDHED OG VELFÆRD
 • FREMTIDENS ØKOLOGISKE FORBRUGER
 • ØKOLOGIEN SOM LEVEVEJ

Læs mere om Organic RDD6-programmet samt ICROFS forskningsstrategi.

Yderligere muligheder for information og sparring

ICROFS tilbyder også at komme ud på institutioner, der selv vil arrangere og annoncere et informationsmøde under forudsætning af, at man her kan samle minimum 5 deltagere. Kontakt icrofs@icrofs.org for at høre nærmere.

Du kan også få sparring på din projektidé ved at indsende en kort projektbeskrivelse til GUDP- og ICROFS-sekretariatet. Den skal skrives i en skabelon, som findes her. Projektbeskrivelsen skal sendes via e-mail til gudp@lbst.dk, med cc til icrofs@icrofs.org, og sekretariatet tilstræber en maksimal behandlingstid på en uge.

Spørgsmål
Kontakt: Ilse A. Rasmussen, tlf.: 51779512, mail: IlseA.Rasmussen@icrofs.org

 Jordbrug og fødevarer