Indkaldelse af ansøgninger til Organic RDD 6 programmet

En pulje på 37,4 mio. kr. øremærket til økologiforskning er nu klar til at komme ud at arbejde. Derfor indkalder bestyrelsen for Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) hermed ansøgninger til den sjette udgave af det Økologiske Forsknings-, Udviklings- og Demonstrationsprogram, kaldet Organic RDD 6. Pengene er tiltænkt projekter, der udfører forskning samt viser forretningsorienteret nytænkning til gavn for det danske økologiske fødevareerhverv

29.01.2020 | Camilla Mathiesen

Projekter kan søge tilskud i størrelsesorden 250.000 kr. til 8 mio. kr. – og mindre projekter under 8 mio. er mere end velkomne. Som udgangspunkt er 80 pct. af midlerne i puljen reserveret til projekter med forretningsplan (type 1, se mere herom i ansøgningsvejledningen), mens op til 20 pct af midlerne kan anvendes til projekter med fokus på økologisk jordbrugs bidrag til samfundsgoder (uden forretningsplan, type 2). Den endelige fordeling afhænger af de indkomne ansøgninger.

Baggrunden for opslaget er ICROFS’ nye Forsknings- og udviklingsstrategi, som fokuserer på seks områder:

  • CIRKULÆR BIOØKONOMI
  • KLIMA OG MILJØ
  • BIODIVERSITET
  • SUNDHED OG VELFÆRD
  • FREMTIDENS ØKOLOGISKE FORBRUGER
  • ØKOLOGIEN SOM LEVEVEJ

Der ønskes især projekter, der tager udgangspunkt i eller integrerer fokusområdet ØKOLOGIEN SOM LEVEVEJ og de udfordringer, den økologiske landmand står overfor i forhold til KLIMA OG MILJØ samt BIODIVERSITET, som er nærmere beskrevet i strategien.

Få vejledning om ansøgningsprocessen
ICROFS, der samarbejder med GUDP om ansøgnings- og udvælgelsesprocessen og også følger projekterne, når de går i gang, tilbyder vejledning på en række informationsmøder i foråret, men giver også mulighed for individuel sparring.  På informationsmøderne kan du høre mere om, hvordan du udfylder ansøgningsskemaerne og få feedback på konkrete projektideer.

Der er planlagt informationsmøde i København d. 17.3., i Middelfart d. 18.3. og Aarhus 19.3. Hold øje med ICROFS.dk for yderligere information og tilmelding. Her ud over tilbyder ICROFS at komme ud på institutioner, der selv vil arrangere og annoncere et informationsmøde under forudsætning af, at man her kan samle minimum 5 deltagere. Kontakt icrofs@icrofs.org for at høre nærmere.

Du kan også få sparring om din projektidé ved at indsende en kort projektbeskrivelse til GUDP- og ICROFS-sekretariatet. Den skal skrives i en skabelon, som findes på GUDPs hjemmeside under overskriften: “Kan min gode idé blive et GUDP-projekt”. Projektbeskrivelsen skal sendes via e-mail til gudp@lbst.dk, med cc  til  icrofs@icrofs.org , og sekretariatet tilstræber at have en maksimal behandlingstid på en uge.

Fristen for ansøgninger er fredag den 1. maj 2020.  Ansøgninger inkl. alle bilag skal være modtaget senest kl. 12.00. GUDP og ICROFS forventer at give besked om tilsagn og afslag på ansøgningerne inden udgangen af 2020.

 

Se selve opslaget og læs ansøgningsvejledning samt mere om processen på GUDP´s hjemmeside

Jordbrug og fødevarer